Towarzystwo Samorządowe o fatalnym systemie śmieciowym

24 października 2016 r., Zarząd Koła Miejskiego w Turku Towarzystwa Samorządowego (TS), zapoznał się z rozstrzygnięciem nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (RIO) z dnia 19 października 2016 r., które w części uznało za nieważną - Uchwałę Nr XXII/208/16 Rady Miejskie Turku (RM Turek) z dnia 22 września 2016 r., dotyczącą m.in. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przywołane rozstrzygnięcie nadzorcze RIO w Poznaniu potwierdziło obawy lokalnych przedsiębiorców, co do fatalnego sposobu przygotowania „systemu śmieciowego” dla nieruchomości niezamieszkałych przez burmistrza Antosika, który został następnie uchwalony przez RM Turek.

Błędnym jest założenie przewidziane w opracowanej deklaracji DON-1 Załącznik nr 3 do ww. uchwały RM Turek, co do sposobu obliczania całkowitej sumy litrów odpadów komunalnych gromadzonych na nieruchomościach niezamieszkałych, zawarte w polu E, które miało służyć do ustalania wysokości opłaty.

Deklaracja DON-1 w polu E (s. 2/4) zawiera obowiązek wpisywania przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. zakładów, hoteli, stadionów, hal sportowych, szkół, przedszkoli, cmentarzy, hurtowni, przychodni, gabinetów lekarskich, itp.) położonych na terenie Turku, danych dotyczących m.in. ilości pracowników, liczby łóżek, liczby miejsc na widowni/trybunach, liczby dzieci, a nawet liczby miejsc grzebalnych oraz powierzchnię całkowitą w m2.

RIO w Poznaniu w badanych uchwałach stwierdza nieważność takich zapisów  deklaracji. W ocenie RIO żądanie powyższych danych (informacji) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, wykracza poza zakres określony przepisami art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  Deklaracja powinna zawierać tylko te dane, które są niezbędne do wypełnienia celu wskazanego w art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którym jest prawidłowe wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.    

Sposób ukształtowania ww. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma fundamentalne znaczenie dla poprawności naliczania przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wysokości tych opłat i dla możliwości weryfikacji poprawności tych obliczeń. Dlatego wadliwie opracowanie wzoru deklaracji, prze burmistrza Antosika, może rodzić określone konsekwencje finansowe zarówno po stronie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jak i samej Gminy Miejskiej Turek.

Jako Zarząd TS ciekawi jesteśmy, czy burmistrz Antosik po rozstrzygnięciu RIO, będzie konsekwentny w swoim działaniu i odwoła zastępcę burmistrza Czerwińskiego, który był odpowiedzialny za przygotowanie „systemu śmieciowego” dla nieruchomości niezamieszkałych w Turku ?

Niewsłuchanie się w głosy lokalnych przedsiębiorców odnośnie kształtu „systemu śmieciowego” dla nieruchomości niezamieszkałych w Turku, to kolejny już przykład barku umiejętności prowadzenia dialogu ze społeczeństwem przez burmistrza Antosika. 

Na temat dalszych działań dotyczących spraw społecznych w tym funkcjonowania „systemu śmieciowego”, Zarząd  TS w Turku będzie informował w kolejnych oświadczeniach. 

Turek, dnia 24 października 2016 r.
Zarząd Koła Miejskiego w Turku Towarzystwa Samorządowego

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja