Wideo: PSL podsumowało dwa lata kadencji

Minęły dwa lata kadencji samorządu i właśnie dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe postanowiło podsumować ten okres, opowiedzieć o podejmowanych działaniach, inicjatywach oraz planach na najbliższy czas.

Dzisiaj, tj. 23 grudnia odbyła się konferencja prasowa zwołana przez przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego. W spotkaniu uczestniczyli starosta turecki Mariusz Seńko, przewodniczący Powiatu Tadeusz Gebler, członek Zarządu Powiatu Tureckiego Krzysztof Przygoński oraz specjalny gość Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.


Starosta turecki Mariusz Seńko postanowił po krótce opowiedzieć, jakie założenia udało się zrealizować oraz jakie są plany na najbliższą przyszłość. Zaznaczył również, że większość z założeń zostało zrealizowanych.


Współpraca ze szkołami
Głównymi działaniami, jeśli chodzi o oświatę jest dostosowanie kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy, poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w powiatowych placówkach oświatowych, kształcenie młodzieży i osób dorosłych na kierunkach wykorzystujących nowe technologie, zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia przyszłych kadr dla lokalnej gospodarki i tworzenia bardziej atrakcyjnych miejsc pracy oraz współpraca ze szkołami podstawowymi i gimnazjami w zakresie doradztwa zawodowego.


Dużo działań skierowanych jest na służbę zdrowia i opiekę społeczną. Mowa tu między innymi o poprawie jakości opieki nad pacjentami oraz zwiększenie wynagrodzeń dla średniego personelu medycznego. Podjęte zostały również prace na doposażenie szpitala w sprzęt specjalistyczny i podniesienie standardu jakości usług medycznych, utrzymanie ogólnodostępnego charakteru szpitala, jako jednostki podległej Starostwu Powiatowemu w Turku oraz roztoczenie szczególnej opieki nad starszymi osobami i nad tymi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.


Współpraca z miastem i przedsiębiorcami
Jeśli chodzi o infrastrukturę ważne jest racjonalne wydatkowanie środków inwestycyjnych, wynikających z faktycznych potrzeb, współpraca z samorządami gminnymi w zakresie wspólnych inwestycji drogowych, skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na infrastrukturę drogową czy uporządkowanie sieci dróg poprzez zmianę ich kategorii w wymianę pomiędzy samorządami.


Konieczna jest poprawa współpracy z samorządem miasta Turku oraz podjęcie wspólnych inicjatyw związanych z tworzeniem publiczno- prywatnych płaszczyzn współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.


Jak mówił starosta niezwykle ważne jest wspieranie uzdolnionej młodzieży, w szczególności uczniów i absolwentów kształtujących się na kierunkach technicznych w szkole średniej lub na studiach i promocja terenów inwestycyjnych w powiecie tureckim.


Mimo, iż nie ma członków ugrupowania PSL w Radzie Miejskiej, chcą oni, by podejmowane przez nich założenia wdrażane były w życie. Mowa tu choćby o wzmocnieniu partnerstwa z sektorem gospodarczym oraz budowanie partnerstw publiczno- prywatnych. Istotną rolę odgrywa również podjęcie rozmów z głównymi zakładami w Turku w zakresie wspólnych projektów energetycznych, zapewniających w przyszłości ciepło dla miasta Turku.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja