PROW rozpatrzył wnioski gospodarki wodno-ściekowej. Najwyżej gmina Turek,Władysławów-poza listą dotacji

Dotacje z PROW to jedne z ważniejszych dla gmin wsparcie, bowiem są szansą na usprawnienie działań z zakresu  m.in. infrastruktury wodno- ściekowej. Dzisiaj (26 stycznia) Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków dla województwa wielkopolskiego, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020, wynosi 17.415. 817 EUR.
Przy ustaleniu wysokości dostępnych środków zastosowano kurs wymiany złotego do euro, wyznaczony przez Europejski Bank Centralny, obowiązujący 29 grudnia 2016 r. 1 EUR = 4,4141 zł. W związku z powyższym dalszej ocenie podlegać będą operacje znajdujące się do 77 miejsca na zatwierdzonej liście. Do pozostałych wnioskodawców skierowane zostaną pisma informujące o odmowie przyznania pomocy.

Jak w zestawieniu wypadły gminy powiatu tureckiego?

7 miejsce - Gmina Turek. Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowa części sieci wodociągowej oraz wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec, na terenie Gminy Turek. Wnioskowana kwota pomocy - 1.970.424 zł, 20,5 pkt.

12 miejsce - Gmina i Miasto Tuliszków.  Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuliszków. Wnioskowana kwota pomocy- 1.365.352 zł 19,5 pkt,

15 miejsce. Gmina Brudzew, Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa. Wnioskowana kwota pomocy- 1.496.377zł, 19,5 pkt.

35 miejsce -  Gmina Malanów. Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie. Wnioskowana kwota pomocy- 1.720.381zł, 17,5 pkt

49 miejsce - Gmina Dobra. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew-Kościanki gmina Dobra. Wnioskowana kwota pomocy- 1.325. 731zł,  16 pkt.

52 miejsce - Gmina Kawęczyn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn. Wnioskowana kwota pomocy- 1.501.346zł. 16 pkt.

Poza listą rezerwową znalazła się gmina Władysławów:

125 miejsce - Gmina Władysławów. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Natalii. Wnioskowana kwota pomocy- 100.647 zł,  12 pkt


 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2024 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja