„Zabójcze” pomysły na grunt przy Kaliskiej. Czy w Turku będzie kolejny market?

Turek przez wiele lat znany był m.in. z wydobycia węgla brunatnego, produkcji serów czy spuścizny Józefa Mehoffera. W ostatnim czasie do naszego miasta przylgnęło także określenie „marketowego zagłębia”, którego pozytywny wydźwięk poddać można pod wątpliwość. Jak grzyby po deszczu wyrastały w różnych częściach Turku nowe markety, na terenie dawnego dworca funkcjonuje od kilku lat park handlowy, jeszcze niedawno mówiło się o kolejnym centrum, przy obwodnicy. Jakby tego było mało, obecne władze miasta chcą zafundować nam następną galerię, tym razem na terenie byłej Mirandy przy ul. Kaliskiej, tuż obok Urzędu Miasta. 

Historia kołem się toczy

Zamiary te obwieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.miastoturek.pl (w zakładce „Planowanie przestrzenne”, następnie „Wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów” pn. „Stadion”). Smaczku tym zabiegom dodaje fakt, iż projekt przeforsować chce ekipa, która kilka lat temu, będąc w opozycji, stanowczo sprzeciwiała się budowie kolejnych marketów w Turku.

Aby poznać historię feralnego gruntu, musimy przenieść się do 2014 roku. Wtedy to, na jednej z wrześniowych sesji Rady Miejskiej uchwalono projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta pn. „Stadion”, a dokładniej terenu dawnej Mirandy przy Kaliskiej. Uchwałę oprostestowali radni opozycji, wśród nich dzisiejszy Burmistrz Romuald Antosik. Zarzucał on ówczesnemu włodarzowi Zdzisławowi Czapli, że ten nie wziął pod uwagę postulatów złożonych  przez mieszkańców.

Jak relacjonował wtedy przychylny opozycji portal, Radny Antosik tłumaczył podczas sesji, że nowa galeria zakorkuje ulicę Kaliską, która jest częścią najważniejszego traktu historycznego naszego miasta, a centrum żyje i rozwija się dzięki niewielkim sklepom i punktom usługowym. Bronił tym samym na forum rady małych sklepikarzy z centrum naszego miasta. Miejska uchwała trafiła w końcu na biurko wojewody wielkopolskiego, który w październiku 2014 r. orzekł jej nieważność „ze względu na istotne naruszenie prawa”.

Co zmieniło się przez ostatnie 2,5 roku, że Romuald Antosik – jako Burmistrz – firmuje dzisiaj swoim nazwiskiem pomysły, które tak usilnie wtedy zwalczał? Lektura proponowanych  obecnie rozwiązań pozwala poważnie zastanowić się nad racjonalnością działań ekipy rządzącej naszym miastem.

„Zaciszne” sypialnie

Projekt miejskiej uchwały pn. ”Stadion” zakłada, że dla rzeczonego terenu przeznaczeniem podstawowym ma być zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (min. 51%) od drugiego do czwartego piętra, a przeznaczeniem towarzyszącym na parterze i pierwszym piętrze obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² (maks. 49% powierzchni budynków) wbudowane w bryły budynków mieszkalnych.

Wydaje się oczywiste, że właścicielom trzyhektarowego gruntu zależeć będzie na tym, aby na nowym osiedlu powstało jak najwięcej lokali handlowych, które są źródłem stałego dochodu w postaci opłat za wynajem powierzchni. Na to liczą również władze Turku. W uzasadnieniu do omawianej uchwały podnoszą, że przyjęcie planu oznaczać będzie wpływ do budżetu miasta w postaci podatku od nieruchomości w wysokości blisko 300 000 złotych rocznie. Jeśli przyjmiemy, że stosunek powierzchni mieszkań do handlu i usług wynosić będzie 51% do 49% i weźmiemy pod uwagę obecne stawki podatków od nieruchomości (od powierzchni mieszkalnych 0,62 zł/m², od powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej 22,66 zł/m²) okazuje się, że na terenie po dawnej Mirandzie powstać może ponad 10 000 m² powierzchni przeznaczonej pod obiekty handlowe. To około dwa razy więcej niż liczy obecnie Park Handlowy Karuzela. Dla tak dużej inwestycji wygospodarować trzeba nawet 600 miejsc parkingowych.     

„Wygodny” dojazd

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2021 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja