Wsparcie dla bezrobotnych i MMŚP w Tureckiej Izbie Gospodarczej

Osoby bezrobotne i przedsiębiorcy mogę liczyć na wsparcie Tureckiej Izby Gospodarczej w zakresie usług doradczych i informacyjnych związanych z pozyskiwaniem środków na inwestycje, otwarcie działalności gospodarczej lub znalezienie zatrudnienia.
Turecka Izba Gospodarcza jest ośrodkiem specjalizującym się w pozyskiwaniu środków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparciu osób bezrobotnych. Przemawia za tym wieloletnie działanie na rynku oraz  doświadczenie konsultantów, którzy posiadają m.in. certyfikat PRINCE2 Foundation.
 

Wsparcie dla bezrobotnych:
Posiadamy bogatą ofertę wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia. W ramach projektu „Praca na nowo – program outplacmentowy w Wielkopolsce” oferujemy doradztwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe oraz pośrednictwo pracy.
W Tureckiej Izbie Gospodarczej przygotujemy dla Ciebie skuteczny biznesplan m.in. do działania 6.3.1. Pisane przez nas biznesplany odnosiły sukces w wielu projektach, zadowolenie naszych klientów potwierdzają liczne referencje przez nich wystawione. Dla bezrobotnych o niskich kwalifikacjach oferujemy również wsparcie w postaci szkoleń zawodowych i staży w celu poprawy sytuacji na rynku pracy.


W naszej placówce przygotujemy również  dokumentację aplikacyjną potrzebną do złożenia wniosku o dofinansowanie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej dla osób fizycznych zamieszkujących obszar działania LGD – gminy Brudzew, Dobra, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Władysławów i gmina wiejska Turek. Wnioski będą przyjmowane od 13-28 czerwca 2017. Nabór prowadzony jest przez LGD T.U.R. Dofinansowanie ma formę bezzwrotnej premii w wysokości 50 000 zł. Fachowo wypełniona dokumentacja znacząco większy Twoje szanse na otrzymanie dofinansowania!


Zajmujemy się także wypełnianiem dokumentacji do Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie w kwocie 18 000 zł dla  osób powyżej 29 roku życia (lub kobiet w wieku 18-29 lat)  pozostających  bez  pracy  zarejestrowanych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Turku lub 19 000,00 zł dla osób  bezrobotnych  powracających z pracy za granicą.


Oferujemy również szkolenia zawodowe i staże dla osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami.


Wsparcie dla przedsiębiorstw:
Oferujemy wsparcie w zakresie uzyskania środków z PUP na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w kwocie 19 000 zł. Posiadamy duże doświadczenie w aplikowaniu o środki z WRPO. Przygotujemy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego m.in. w ramach projektu Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej (poddziałanie 1.5.3 WRPO) dla firm z sektora MMŚP prowadzących działalność produkcyjną lub usługową i realizujących inwestycję na terenie woj. wielkopolskiego. Są to kwoty od 50 000 zł do 2 000 000 zł.
 

Oferujemy również wsparcie doradcze w ramach projektu „Zamówienia Publiczne dla Przedsiębiorców MŚP”. W ramach projektu  można uzyskać obligatoryjne  3 etapy wsparcia (doradztwo indywidualne,  punkt konsultacyjno-doradczy, szkolenie). Koszt udziału w projekcie jest dofinansowany w 90% wartości wsparcia ze środków Unii Europejskiej i wynosi jedynie 997,09 zł.+ VAT. Korzyści udziału w projekcie to między innymi:
-możliwość skorzystania z porad prawnych dotyczących konkretnych zamówień publicznych,
-elastyczne terminy i formy doradztwa,
-bezpośredni kontakt z doświadczonymi prawnikami, od ponad dekady specjalizującymi się w prawie zamówień publicznych,
-zwiększenie kompetencji pracowników.
 

W roku 2017 wdrożyliśmy wiele nowych usług doradczych dedykowanych dla przedsiębiorców, m.in. biuro eksportowe, System Wczesnego Ostrzegania oraz tworzeniu programów w systemie Apex.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2021 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja