Ważna informacja dla mieszkańców

Burmistrz Miasta Turku informuje, że do 16 lipca 2017 r. prowadzony będzie nabór deklaracji badających zainteresowanie mieszkańców Miasta udziałem w projekcie, pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne i fotowoltaika. Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkania informacyjne w dniach 4 i 5 lipca 2017 r.

Gmina Miejska Turek zamierz ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85%. kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.
1. Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym, przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja każdorazowo uwzględnia rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz ilości faktycznego, dobowego zużycia wody.
2. Fotowoltaika
Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V. Wytworzona energia może być przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, ogrzewanie prądem wody itp.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mają możliwość złożenia wypełnionej deklaracji do 16 lipca 2017 r. do godziny 13:00, w Urzędzie Miejskim w Turku, przy ul. Kaliskiej 59, osobiście (pokój nr 124/125), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15.

Formularze deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego (pokój nr 124/125) oraz do pobrania niżej.

Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerami telefonu 63 289 61 41, 63 222 38 89 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turku, pokój nr 124/125 .

         SPOTKANIE INFORMACYJNE

Burmistrz Miasta Turku osoby zainteresowane udziałem w projekcie zaprasza na spotkania informacyjne. Dla wygody mieszkańców dostępne są trzy terminy spotkań:
4 lipca o godz. 17:00 – w Miejskim Domu Kultury, ul. Kościuszki 13, 62-700 Turek
5 lipca o godz. 10:00 – w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Jadwabnicza 4, 62-700 Turek
5 lipca o godz. 17:00 – w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Jadwabnicza 4, 62-700 Turek

Podczas spotkania zostaną udzielone informacje o kwestiach technicznych, sposobach wykorzystania energii odnawialnej, zasadach przyznawania dofinansowania oraz kwotach związanych z inwestycją.


 

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2020 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja