Towarzystwo Samorządowe: Termomodernizacja tylko wysiłkiem właścicieli mieszkań

Zarząd TS przypomina jak w grudniu 2016 r. w gazetce propagandowej wydanej za publiczne pieniądze, obecny burmistrza Antosik przypisywał sobie cudze dokonania oraz manipulował faktami. Aby zapobiec tego rodzaju nadużyciom w sprawie zmieniającego się wyglądu bloków i ich otoczenia na osiedlach naszego miasta, Zarząd TS przybliża mechanizm inwestycyjny wspólnot mieszkaniowych.  

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli lokali (mieszkań i lokali użytkowych) w budynku. Większości wspólnot mieszkaniowych w naszym mieście oprócz osób fizycznych właścicielem lokali jest także Gmina Miejska Turek. Inaczej mówiąc posiada ona udziały we wspólnocie mieszkaniowej.

Każda ze wspólnot mieszkaniowych podejmuje samodzielne decyzje w sprawach dotyczących części wspólnych nieruchomości. W szczególności decyzje te dotyczą klatek schodowych, centralnego ogrzewania, dachów, rynien, rur spustowych, drzwi do budynku czy termomodernizacji całego budynku wspólnoty.

Wspólnoty podejmują też decyzje dotyczące gospodarowania środkami finansowymi zebranymi w formie zaliczek, które zamierzają prowadzić remonty, a w szczególności termomodernizację budynku dokonują wpłat na wyodrębnione konta w banku z przeznaczeniem na fundusz remontowy.

Z zebranych w ten sposób pieniędzy m.in. ociepla się i maluje bloki.

Wspólnoty ustalają wpłaty na fundusz w różnej wysokości od 40 gr/m2 do 5 zł/m2 mieszkania czy lokalu użytkowego.

Jeżeli na koncie funduszu remontowego brakuje pieniędzy na pokrycie kosztów remontu to wspólnoty zaciągają w banku kredyty.

Już z końcem poprzedniej kadencji większość udziałów we wspólnotach mieszkaniowych objęta została przez osoby fizyczne, które wcześniej wykupiły swoje mieszkania na własność. Osoby te w większości ponoszą zatem ciężar kosztów termomodernizacji czy instalacji centralnego ogrzewania. Większościowym swoim udziałem spłacają też zaciągnięte kredyty.

Już w 2014 r., na 110 budynków wspólnot  tylko w 8 większościowy udział miała Gmina Miejska Turek. W większości tych budynków nie dokonano termomodernizacji. W pozostałych wspólnotach miasto miało mniejszościowy  udział, a więc decyzje o tym co remontować podejmowali i podejmują właściciele mieszkań. W 8 wspólnotach miasto miało tylko po jednym mieszkaniu, nie mogło samodzielnie zadecydować np. o termomodernizacji bloku i o zaciągnięciu kredytu na ten cel. Takim przykładem jest budynek wspólnoty przy Broniewskiego 2. Wyremontowany z pieniędzy wspólnoty mieszkaniowej przy udziale Gminy Miejskiej Turek w postaci jednego mieszkania.

W dalszym ciągu trwa sprzedaż mieszkań przez miasto, tak jak to było w poprzednich kadencjach. Udziały miasta we wspólnotach mieszkaniowych zmniejszają się. Zwiększa się natomiast wpływ właścicieli, którzy wykupili mieszkania. Dzięki nim i ich wysiłkom w spłacie zaciągniętych kredytów, zwiększa się wartość  budynków, a otoczenie pięknieje. Termomodernizację wykonały także wspólnoty, które zrezygnowały z zarządzania przez PGKiM.

Warto podkreślić, że termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych zapoczątkowana została w poprzednich kadencjach samorządu, zostały też, przygotowane kolejne bloki do termomodernizacji.

Zatem termomodernizacja dokonywana jest na koszt właścicieli mieszkań.


Zarząd
Koła Miejskiego w Turku
Towarzystwa Samorządowego
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2021 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja