Powiatowy Urząd Pracy w Turku zaprasza do współpracy!

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku realizowane są programy aktywizacji zawodowej. Sprawdź oferty dla siebie.

Dla osób bezrobotnych 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje obecnie program aktywizacji zawodowej finansowany ze środków rezerwy ministra, skierowany do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

W ramach przedmiotowego programu istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 18 000 zł.

Wszystkie osoby bezrobotne w wieku 50+ zainteresowane otwarciem własnej firmy mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Turku w celu złożenia wniosku o przyznanie ww. środków.Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PUP Turek, ul. Komunalna 6, pokój 7 tel. (63) 280 23 56.  

Wnioski dostępne są na stronie internetowej PUP Turek (www.pup.turek.pl) w zakładce „Pliki do pobrania” .        

Dla pracodawców

Ponadto PUP Turek oczekuje na przyznanie środków z rezerwy ministra na finansowanie programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

W związku z powyższym zaprasza do współpracy pracodawców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych od 1 września 2016 r. dla osób bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy należących do co najmniej jednej kategorii: bezrobotni długotrwale, bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PUP Turek, ul. Komunalna 6, pokój 6, tel. (63) 280 23 84.  

Wnioski dostępne są na stronie internetowej PUP Turek (www.pup.turek.pl) w zakładce „Pliki do pobrania” .        

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2020 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja