TS: Trzecia prawda burmistrza Antosika i radnych Stowarzyszenia Ziemia Turkowska

Na portalu iturek w dniach 17 i 18.10.2017 r., ukazały się materiały prasowe autorstwa burmistrza Antosika i radnych  ZT, które obnażają po raz kolejny ich brak kwalifikacji, a przedstawione tezy mijają się z prawdą.

Oczywistą nieprawdą jest że rzekomo przez 12 lat nie istniała polityka mieszkaniowa w naszym mieście.

Polityka mieszkaniowa została określona w uchwałach Rady Miejskiej. Skutkiem ich realizacji było m.in. stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego poprzez budowę dróg i infrastruktury komunalnej, wyznaczenie w planach przestrzennych terenów pod budownictwo jedno- i wielorodzinne.

Na Osiedlu Wyzwolenia Północ zostało wydzielonych 6 enklaw pod budownictwo wysokie, które zostały zabudowane przez inwestorów prywatnych około 250 mieszkaniami, a kolejne są budowane.

Budynek produkcyjny po Spółdzielni Odzieżowej „Tara” został zaplanowany na mieszkania, a inwestor prywatny zrealizował około 75 mieszkań.

Przygotowaliśmy koncepcję przestrzenną budowy budynków wielorodzinnych na Osiedlu Zdrojki Prawe dla około 6000 mieszkańców wraz z budową drogi 3Z – od Ronda Bł. Księdza Popiełuszki  do ulicy Chopina.

Na dokumentację drogi pozyskane zostało 85% dofinansowanie.

Wykonaną dokumentację drogi 3Z burmistrz Antosik odłożył na półkę i odstąpił od tej naprawdę miastotwórczej inwestycji, odstąpił także w tym rejonie od dokumentacji ulicy Kazimierza Sosnkowskiego.

W planach przestrzennych zostało wydzielonych około 1200 działek budowlanych, z których około 200 zostało zagospodarowanych.

Zbudowany został 1 budynek socjalny przy ulicy Zdrojki Lewe, a w planach na obecną kadencję były dwa kolejne.

Zostały zmodernizowane dwie kamienice wraz z łączącą je oficyną od ulicy 3 Maja do ulicy Wąskiej. Został zmodernizowany budynek socjalny przy ulicy Polnej.

Sprzedanych zostało ponad 1000 mieszkań komunalnych ich najemcom z bonifikatą od 84 do 90 %. To dzięki tej sprzedaży mieszkańcy dbają o własność, są u siebie, ocieplają i malują swoje budynki wielorodzinne i upiększają otoczenie, a budżet miasta został odciążony ze znacznych wydatków.

Mieszkańcy mogą w sposób dla nich wygodny, dysponować własnością nie oglądając się na urzędników i burmistrza.  Mieszkania na osiedlach wielorodzinnych nie zostały wybudowane przez miasto, tylko przez zakłady pracy, które  mieszkania te przekazały miastu nieodpłatnie, często jeszcze z dopłatą .Dodać należy, że zakłady pracy budowały  mieszkania z zakładowego funduszu mieszkaniowego, który był do dyspozycji pracowników, a sposób jego wykorzystania wymagał uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Sprzedaż mieszkań ich najemcom jest ekonomicznie i moralnie uzasadniona.

Jest rzeczą niezrozumiałą  że krytykujący sprzedaż mieszkań komunalnych w poprzednich kadencjach - burmistrz Antosik, radni Ziemi  Turkowskiej- nadal te mieszkania sprzedają.
Komisja Rewizyjna powinna także sprawdzić realizowaną obecnie budowę mieszkań socjalnych przy ulicy Zdrojki Lewe pod względem gospodarności . Z pobieżnych wyliczeń wynika że koszt budowy metra kwadratowego mieszkania socjalnego wynosi 3600 zł. Za mniejsze pieniądze można pobudować metr kwadratowy mieszkania ze wszystkimi „wygodami”.

Towarzystwo Samorządowe popiera rządowy program Mieszkanie+.

Krytykujemy jednak sposób jego realizacji przez burmistrza Antosika.

14,10 zł ma wynosić czynsz za metr kwadratowy wynajmowanego mieszkania, który z czasem jeszcze wzrośnie. 14,10zł ,to trzy razy więcej niż 4,92zł, które obecnie płacą najemcy mieszkań komunalnych.

Trzy razy drożej, to symbol Ziemi Turkowskiej, którą niektórzy ,nie bez racji nazywają Zwijamy Turek. 14,10 to symbol nieudolnych rządów burmistrza Antosika.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja