TS: Projekty Rozwojowe z myślą o mieszkańcach

Zarząd Koła Miejskiego Towarzystwa Samorządowego w Turku postanawia przedłożyć  mieszkańcom Turku PRJORYTETY ROZWOJOWE, które jeśli znajdą akceptację mieszkańców zrealizujemy w latach 2019- 2023.

PRIORYTET PIERWSZY

MIESZKANIE +
Należy wykorzystać bardzo dobry program rządowy Mieszkanie +.
Dla jego realizacji zamierzamy uruchomić teren na Osiedlu Zdrojki Prawe. W planie przestrzennym z 2003 roku przewidziane jest duże osiedle wysokie docelowo dla 6 tys. mieszkańców i koncepcji jego zabudowy.
Rozpoczęta zostanie budowa tego osiedla. W okresie 5 lat zostanie zbudowanych 300 mieszkań dla około 1000 mieszkańców.
Cena wynajmu nie może przekroczyć 10 zł za m2.
Mieszkania będzie można wykupić na własność.
Zostanie zbudowana niezbędna infrastruktura komunalna, w tym ulica Kazimierza Sosnkowskiego.

PRIORYTET DRUGI

OŚWIATA
Od roku szkolnego 2019/2020 będzie w Turku 5 Szkół Podstawowych.
Zlikwidujemy złe rozwiązanie z trzema Szkołami Podstawowymi, wymyślone przez Antosika, właściwe dla realizowanej przez niego z powodzeniem koncepcji zwijania Turku.

PRIORYTET TRZECI

BUDOWA DROGI 3-Z
Towarzystwo Samorządowe po odsunięciu od władze nieudolnego burmistrza Antosika przystąpi do budowy drogi 3-Z, łączącej rondo ks. Jerzego Popiełuszki do skrzyżowania ul. Chopina z ul. Kurpińskiego w Turku.
Koncepcja drogi 3-Z powstała na bazie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który został uchwalony jeszcze w roku 2003 r.
Budowa drogi 3-Z ma dla Turku strategiczne znaczenie miastotwórcze.
Budowa drogi 3-Z pozwoli uruchomić tereny pod budownictwo wysokie i jednorodzinne od Zdrojek Prawych w kierunku do lasu.

PRIORYTET CZWARTY

II ETAP UZBROJENIA TSI (Tureckiej Strefy Inwestycyjnej) I POZYSKANIA INWESTORÓW

Towarzystwo Samorządowe po odsunięciu od władzy nieudolnego burmistrza Antosika przystąpi do realizacji II ETAP UZBROJENIA TSI I POZYSKA INWESTORÓW.
Realizacja tego projektu będzie ważnym krokiem w stronę dynamicznego rozwoju  Turku.

PRIORYTET PIĄTY

ZATRZYMAĆ EXODUS MIESZKAŃCÓW TURKU

Ponad 1000 mieszkańców ubyło w Turku od kiedy burmistrzem jest Romuald Antosik. Coraz mniej osób chce mieszkać w Turku, a miasto kurczy się i to szybko. Turek jest w czołówce najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Wyludnione miasto oznacza katastrofę dla całej społeczności lokalnej.
Towarzystwo Samorządowe po odsunięciu od władzy nieudolnego burmistrza Antosika, ZATRZYMA EXODUS MIESZKAŃCÓW TURKU, zwiększając miejskie inwestycje zmierzające do rozwoju miasta i uczynienia go przyjaznym dla mieszkańców.
Na miejskie inwestycje należy pozyskać pieniądze zewnętrzne i przeznaczyć na nie co najmniej 25 mln złotych rocznie.

PRIORYTET SZÓSTY

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Towarzystwo Samorządowe po zmianie nieudolnego burmistrza Antosika:
• zwolni z podatków od nieruchomości mieszkania i budynki mieszkalne,
• obniży podatek od nieruchomości pod działalność handlową i usługową o powierzchni do 400 m2 o 50 %,
•  przekształci na własność użytkowanie wieczyste działek i gruntów pod bloki z 99% zlikwidować użytkowanie wieczyste od dziełek zamieszkałych i bloków z 99 % bonifikatą,
• zniesie opłatę targową,
• zwolni z opłaty za gospodarowanie odpadami gospodarstwa domowe w których zamieszkują rodziny wielodzietne i osoby korzystające z pomocy społecznej.

PRIORYTET SIÓDMY

GEOTERMIA TUREK

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2024 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja