SLD: Apel w sprawie Odkrywki Ościsłowo

Jako Zarząd SLD w Wielkopolsce, zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów, Rządu RP oraz Parlamentarzystów Wielkopolskich z apelem o podjęcie niezbędnych decyzji politycznych dla uruchomienia przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo przez KWB Konin SA”, a także opracowania i przyjęcia programu gospodarczo-kompensacyjnego dla całego obszaru subregionu konińskiego.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie o stabilność gospodarczo-społeczną subregionu Konińskiego w najbliższej przyszłości. Od przeszło dwóch lat wstrzymywane są decyzje polityczne Rządu RP odnośnie zezwolenia na uruchomienie wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo przez PAK Kopalnię Węgla Brunatnego Konin S.A. To zaniechanie stawia pod dużym znakiem zapytania przyszłość konińskiej energetyki, a co za tym idzie utrzymanie 7% produkcji energii elektrycznej w skali kraju. Ponadto, bezpośrednio zagraża całemu regionowi lawinowym wzrostem bezrobocia i kryzysem społeczno-gospodarczym.

Wydaje się, że głównym problemem, który nadal blokuje powstanie nowej odkrywki jest kryzys decyzyjny między Ministrem Energii a Ministrem Środowiska dot. decyzji środowiskowej.
Jednym z warunków koniecznych dla produkcji  energii elektrycznej z węgla brunatnego jest zapewnienie ze strony producenta odpowiednich procesów kompensacyjnych na rzecz środowiska naturalnego. Inwestor, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest gotowy do dalszego podejmowania tego typu przedsięwzięć. Obecnie jednym z takich działań jest wtłoczenie wody do jeziora Wilczyńskiego. Odkrywkę buduje się kilka lat. Obecnie PAK KWB Konin S.A. jest już w niebezpiecznym opóźnieniu.

Po 2020 w regionie zabraknie paliwa dla ZE PAK SA. Stąd, równoważąc sprawy przyrodniczo-środowiskowe z potrzebami przemysłu, niezbędna jest błyskawiczna decyzja- czy dalej produkujemy energię elektryczną Kopalnia wyraża gotowość do realizacji jednakże, bez uruchomienia Odkrywki Ościsłowo w  ZE PAK SA. I neutralizujemy straty środowiskowe, czy rezygnujemy z produkcji z ryzykiem poniesienia zarówno strat społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych.

Apelując o decyzję Rządu RP w sprawie odkrywki Ościsłowo, mamy świadomość, że czasu jest bardzo mało i mogą wystąpić bardzo poważne problemy z zaspokojeniem potrzeb paliwowych Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów- Konin SA. Ponadto, obawiamy się, że decyzja może okazać się negatywna a wówczas dojdzie do likwidacji znacznej części przemysłu energetycznego       w subregionie konińskim.

W takim przypadku domagamy się podjęcia zintensyfikowanych działań w kierunku opracowania oraz przyjęcia programu gospodarczo-kompensacyjnego dla Wielkopolski Wschodniej, na podobnych warunkach, jakie przyjęto dla ratowania gospodarki na Śląsku.

Reasumując apelujemy do Prezesa Rady Ministrów Rządu RP i Parlamentarzystów RP o niezwłoczne podjęcie pozytywnej decyzji odnośnie przyszłości przemysłu energetycznego w subregionie konińskim. W przypadku decyzji negatywnej, domagamy się od Rządu RP przystąpienia do przyspieszonych prac nad programem kompensacyjnym dla całego subregionu konińskiego w celu zapobiegnięcia kryzysowi społeczno – gospodarczemu  w tym regionie.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja