Władysławów: Strażacy ochotnicy z całego powiatu spotkali się w Chylinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Chylinie (gmina Władysławów) była gospodarzem tegorocznej narady powiatowej OSP. Druhowie mieli okazję porozmawiać na temat nie tylko bieżącej kondycji, ale też przyszłości swoich jednostek. 

Na doroczne spotkanie zaproszono burmistrzów i wójtów z terenu powiatu, przewodniczących rad miejskich i gminnych, prezesów Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP, komendantów gminnych, prezesów jednostek OSP z terenu powiatu oraz przedstawicieli jednostek i organizacji, które od lat ściśle współpracują ze Strażą Pożarną.

Organizatorem narady był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Turku oraz Komenda Powiatowa PSP w Turku. Jak na wstępie zauważył Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku Grzegorz Ciesielski, spotkania takie to okazja do lepszego poznania się osób, które zobowiązane są ze sobą na co dzień ściśle współpracować.

Według raportu na terenie powiatu tureckiego znajdują się 84 jednostki OSP. To nieco mniej niż w ubiegłym roku, choćby ze względu na to, że likwidacji uległy przyzakładowe jednostki, m.in. w Elektrowni Adamów. Łącznie szeregi OSP w powiecie skupiają 4364 członków, a tych którzy biorą bezpośredni udział w akcjach ratowniczych jest 1189.

- Jakby nie patrzeć, to widać, że to ogromny potencjał i stanowimy dużą grupę osób, które mogą brać udział w działaniach ratowniczych - mówił druh Ciesielski.

Podkreślił on również, że wyposażenie jednostek OSP nie odbiega od tego, które posiada Państwowa Straż Pożarna, stąd ważne jest nieustanne szkolenie i wypracowywanie współpracy ze wszystkimi służbami.

Po prezentacji informacji na temat gminy Władysławów druhowie skupili się na zagadnieniach operacyjno -szkoleniowych. Tutaj ważne były szczególnie nowe zasady rozliczania dotacji na zakup sprzętu oraz umundurowania.

Ważną informację przekazał druhom dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w Poznaniu dh Andrzej Jankowski, wspominając, że na ten rok przewidziane są środki z samorządu województwa na zakup około 25 samochodów lekkich, jednak z zastrzeżeniem, że nie będą mogły one trafić do OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Pula środków, jaką samorząd województwa ma zamiar przeznaczyć na ten cel to około cztery miliony złotych, jednak ostateczna decyzja zapaść ma podczas planowanej na koniec maja.

- Proszę wszystkich, którzy są zainteresowani, aby pomyśleli o tym, że bez pieniędzy samorządów gminnych ani sponsorów nie da się tego zrobić - mówił dyrektor Jankowski.

W mniej optymistycznym tonie wypowiadano się o prowadzeniu przez jednostki OSP z powiatu tureckiego spraw finansowych. Okazuje się bowiem, że na dziewięć jednostek jedynie trzy (Turek, Przykona i Tuliszków) poprawnie wykonały bilanse, a dwie jednostki w ogóle nie złożyły sprawozdań finansowych za ubiegły rok. Zachęcano także do agitowania na rzecz przekazywania 1% podatku dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Przyznać trzeba bowiem, że powiat turecki wypada dość blado w porównaniu z innymi z Wielkopolski. Jak informowano w ubiegłym roku caly powiat pozyskał kwotę 11 295 zł, natomiast w województwie znalazły się pojedyncze OSP, które pozyskały ponad 30-40 tysięcy.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2024 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja