Aby kształcić, doradzać i działać- czyli walne zgromadzenie Tureckiej Izby Gospodarczej

Członkowie Tureckiej Izby Gospodarczej podsumowali pełen sukcesów oraz obfity we wszelakie działania rok 2017. Głównym założeniem organizacji jest pomoc przedsiębiorcom oraz osobom, które chcą nabyć kwalifikacje zawodowe. Cele zostały osiągnięte, a plany na rok obecny są bardzo ambitne. 

O kierunkach działań i chęci rozwoju
Przewodniczącym walnego zgromadzenia Tureckiej Izby Gospodarczej został Piotr Itczak, zastępcą Marek Sawicki, sekretarzem natomiast Monika Kozłowska.

Po wyborze komisji mandatowo- skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków przyszedł czas na przedstawienie sprawozdań z działalności organów samorządowych.

O kierunkach działań na rok 2018 opowiedziała dyrektor TIG Monika Kozłowska. I tak kontynuowana będzie realizacja usług informacyjnych, doradczych ogólnych, doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz usług szkoleniowych.

W TIG podejmowane są działania zmierzające do realizacji koncepcji stworzenia silnego ośrodka wspierającego rozwój gospodarzy regionu wraz zapleczem infrastrukturalnym w celu podniesienia zakresu i jakości świadczonych usług, kreowania warunków sprzyjających rozwojowi biznesu, przygotowania zasobów ludzkich dla gospodarki opartej na wiedzy i nowych innowacyjnych usługach.

Ważne jest również zwiększenie współpracy Izby ze środowiskiem młodych przedsiębiorców, informowanie podmiotów zrzeszonych w TIG o programach pomocowych i innych przedsięwzięciach, które mogą interesować członków Izby.

TIG aplikuje o wszelkie środki pomocowe z UE celem poszerzenia wachlarza usług profesjonalnego oraz specjalistycznego wsparcia, w tym zapewnienia odpowiedniej infrastruktury podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w szczególności w ramach inteligentnych specjalizacji dla województwa Wielkopolskiego na terenie miasta i powiatu tureckiego.

Członkowie prowadzą Agencję Pracy Tymczasowej oraz podejmują szereg działań mających na celu promocję oferty usług świadczonych przez TIG. Prowadzony jest między innymi Punkt Funduszu Pożyczkowego oraz wszelkiego rodzaju doradztwo.

TIG współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu tureckiego, Cechem Rzemiosł Różnych, Powiatowym Urzędem Pracy, Politechniką Poznańską - Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii, Urzędem Miejskim w Turku, Tureckim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszeniem LGD T.U.R. na rzecz rozwoju gospodarczego.

Należy nadmienić, że dużym sukcesem jest powołanie prezesa TIG w Turku Marka Sawickiego do udziału w pracach Wielkopolskiej Rady Trzydziestu działającej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego.

Współpraca kluczem do sukcesu
Podczas spotkania głos zabrali zaproszeni goście. Wśród nich znalazł się starosta turecki Mariusz Seńko, dyrektor PUP w Turku Beata Bartczak oraz Michał Biały z ZDZ Kalisz. Obecni zadeklarowali chęć współpracy z Turecką Izbą Gospodarczą i podziękowali za podejmowane inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

-Chciałabym podziękować przedsiębiorcom, którzy współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy. Rynek pracy się bardzo mocno zmienia, sami Państwo to obserwujecie. Próbujemy dostosować się do tej nowej sytuacji wychodząc z różnymi ofertami współpracy do Państwa. Chciałabym podziękować za realizowane wspólnie projekty, za zaangażowanie i tworzenie miejsc pracy- mówiła obecna na spotkaniu dyrektor PUP w Turku Beata Bartczak.

Członkowie TIG udzielili absolutorium zarządowi za rok 2017. Przypominamy, że obecnie zarząd działa w składzie: Marek Sawicki- prezes, Tomasz Wroniak- v-ce prezes, Piotr Itczak- v-ce prezes, Jacek Wzorek- sekretarz, Agnieszka Jopek- członek, Damian Brzóska- członek.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2021 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja