Przykona: Najmniejsze gimnazjum w Polsce w wielkim programie Erasmus +

Uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w  Sarbicach realizują działania w ramach międzynarodowego programu Erasmus+. Projekt nosi tytuł „Young Europeans on the move by active learning and teaching” (YEMA) –„Młodzi Europejczycy w ruchu poprzez aktywne uczenie się i nauczanie”. Grupę projektową stanowi pięć krajów: Polska, Niemcy, Portugalia, Łotwa, Słowenia.
 

Uczniowie wykonali działania w sześciu kręgach tematycznych: Back to the roots – Powrót do korzeni, Climate – Klimat, Let’s plant – Sadzimy, Up in the air – W powietrzu, Seasonal and regional – Jedz sezonowo i regionalnie, Waterworld – akweny wodne w naszym regionie.

Podczas pierwszego tygodnia projektu uczniowie wyjechali na wycieczkę, badali z jakich skał ukształtowany jest teren. Zbudowali schemat ziemi przy wykorzystaniu materiałów znalezionych w najbliższym otoczeniu (wykorzystanie podejścia słoweńskiego SOS), analizowali skały otrzymane przez kraje partnerskie.

Drugi tydzień projektowy to klimat. W ramach realizacji działań uczniowie wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery we Wrocławiu, gdzie zobaczyli ogródek meteorologiczny oraz zapoznali się z pracą meteorologa, jak również odczytem zapisu z przyrządów badających pogodę. Uczniowie przygotowali prezentacje o strefach klimatycznych, typach chmur i opadów oraz klimacie w Polsce przy wykorzystaniu metody CLIL. Przeprowadzili i sfilmowali dwa doświadczenia pt „Chmura”, „Tornado w słoiku”. Wykorzystane metody to TIK oraz inquire-based learning – nauczanie przez dociekanie.

Trzeci tydzień projektowy to Let’s plant – w tym tygodniu uczniowie siali nasiona i sadzili sadzonki w szkolnym ogródku stworzonym  na potrzeby projektu.

Czwarty tydzień projektowy nosił tytuł Up in the air – w powietrzu. Działania realizowane w tym okresie dotyczyły zagadnień związanych z powietrzem. Podczas zajęć wykorzystywana była metoda IBL nauczanie przez odkrywanie. Uczniowie przeprowadzili szereg doświadczeń, które udowadniały właściwości powietrza, jak również poznali zasadę funkcjonowania elektrowni wiatrowej, wykonując jej prosty model. Wykorzystane zostało również podejście edukacyjne SOS (School outside – szkoła na zewnątrz). Uczniowie zbudowali model prezentujący skład powietrza, jak również przygotowali prezentacje multimedialne na temat składu i zanieczyszczeń powietrza.

Piąty tydzień projektowy to Seasonal and regional – Jedz sezonowo i regionalnie. Podczas tego tygodnia uczniowie poszerzali swoja wiedzę na temat zdrowego odżywiania się w różnych porach roku. Odbyło się spotkanie z dietetykiem, który wyjaśnił wpływ tego co jemy na nasze zdrowie. Uczniowie przygotowali sezonową sałatkę, którą następnie poczęstowali uczniów i nauczycieli podczas wspólnego śniadania.

Szósty tydzień projektowy to Waterworld – świat wody. W czasie tego tygodnia młodzież przygotowała mapy z akwenami wodnymi  z terenu powiatu tureckiego. Wykonana została prezentacja multimedialna dotycząca wpływu, roli rzek, stawów, jezior, morza na życie roślin, zwierząt i człowieka. Zajęcia odbywały się w terenie – uczniowie mieli możliwość obserwowania oraz badania wody w pobliskiej rzece.

Na początku realizacji nauczyciele odpowiedzialni za działania programu Erasmus+ wyjechali do Niemiec na spotkanie w celu omówienia szczegółowych zadań
w projekcie. Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w trzech spotkaniach w ramach działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniem -  w Słowenii, w  Portugalii, w Polsce, a nauczyciele byli na Łotwie.

Dokumentacja z realizacji działań oraz materiały wytworzone przez uczniów regularnie umieszczane są na platformie e-twinning, w dzienniku projektu oraz na portalu facebook szkoły.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2021 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja