Wielkopolscy Terytorialsi latem rozpoczną pierwsze szkolenia

Z końcem lipca w Wielkopolsce rozpoczną się pierwsze szkolenia Terytorialsów. Obecnie przyjmowane są wnioski wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi wojsk obrony terytorialnej. Turkowianie szkolenia odbędą w gotowych już batalionach, a w przyszłości zaś zostaną przeniesieni do Turku. Najbliższe spotkanie z przedstawicielami 12. WBOT będzie możliwe 24 czerwca, kiedy WOT zaakcentują swoją obecność w ramach organizowanego w Turku "Pikniku patriotycznego” na który serdecznie zapraszamy.

Niebawem pierwsze szkolenia
* Z końcem lipca w Wielkopolsce rozpoczną się pierwsze szkolenia Terytorialsów.
* Jeśli chodzi o bataliony w Lesznie i Śremie – to one zostały wyznaczone do pierwszego etapu formowania i to tutaj zostaną przyjęci pierwsi Terytorialsi.
*  W Poznaniu, Dolaszewie koło Piły oraz w Turku proces formowania batalionów został wyznaczony do kolejnego etapu.  Nie mniej jednak, należy podkreślić, że już przyjmujemy wnioski wszystkich Wielkopolan, chętnych do wstąpienia w szeregi wojsk obrony terytorialnej. Także turkowianie wcale nie muszą czekać, po prostu ich szkolenia odbędą się w gotowych już batalionach - w Śremie i Lesznie. W przyszłości zaś zostaną przeniesieni do Turku.
* Został już wyznaczony dowódca pierwszego z formujących się batalionów lekkiej piechoty - ppłk Dariusz Wyrzykowski - na stanowisko dowódcy 125. blp w Lesznie.

Nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej
5 czerwca 2018 roku Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu pod hasłem Wdzięczni Bohaterom. Jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na jego realizację łącznie 3 mln zł.

Pamięć jest najważniejsza, ale pomoc też potrzebna - podkreśla minister Mariusz Błaszczak w spocie informującym o programie Wdzięczni Bohaterom.

Celem konkursu jest upamiętnienie bohaterskich walk żołnierzy Armii Krajowej oraz pomoc żołnierzom II wojny światowej, żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego,
w szczególności Powstańcom Warszawskim. Chodzi o zapewnienie transportu na uroczystości, na groby współtowarzyszy broni, a także wsparcie w życiu codziennym np. przejazdy do przychodni, sklepów itp., przekazywanie paczek z artykułami pierwszej potrzeby,  pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw związanych z naprawą wyposażenia domowego oraz w domowych pracach gospodarczych.

Program Wdzięczni Bohaterom ma również angażować młodzież, wolontariuszy, harcerzy i uczniów klas mundurowych. Ma zachęcać do budowania więzi między pokoleniami, do pielęgnowania tradycji oręża polskiego i do poznawania osobistych relacji bohaterów. Program ma zapewnić otaczanie opieką miejsc pamięci Powstania Warszawskiego i grobów Powstańców Warszawskich, także ich „zapomnianych mogił”.

Otwarty konkurs ofert składa się z trzech szczegółowo opisanych zadań:
1.Młodzież wspiera Powstańców Warszawskich: łączna kwota dofinasowania 1 mln zł. – skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów współpracujących w szczególności z młodzieżą klas mundurowych i harcerzami.
2.Uczniowie poznają Bohaterów Powstania Warszawskiego: łączna kwota dofinasowania 1 mln zł. - skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów współpracujących z uczniami, szczególnie ze szkół, których patron jest związany z Powstaniem Warszawskim,
3.Wszyscy pomagamy Bohaterom: łączna kwota dofinasowania 1 mln zł. - skierowany do wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów, które pomagają żołnierzom II wojny światowej oraz żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego, w szczególności uczestnikom przeprowadzonej przez Armię Krajową Akcji Burza.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja