Gm.Turek: O problemach wynikających z nowego prawa łowieckiego podczas konferencji WIR

Nowe prawo łowieckie obowiązuje od 1 kwietnia. Do biur Wielkopolskiej Izby Rolniczej z terenu całej Polski wpłynęło wiele postulatów, które wskazywały uchybienia dotyczące wprowadzonych zmian. Tematem zainteresowali się przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Turku Marek Pańczyk oraz kierownik biura WIR w Turku Przemysław Tomczak, którzy zorganizowali konferencje właśnie w tym temacie. 

"Konferencja Łowiecka – Nowe Prawa Łowieckie" odbyła się 11 czerwca w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Zaproszonych gości przywitał przewodniczący Rady Powiatowej WIR Marek Pańczyk.

-Nowe prawo miało dodać bezpieczeństwa rolnikowi w razie zaistniałych szkód łowieckich, a okazało się, że jest chaos i nie wiadomo, co robić. Dochodzą do nas słuchy, że nowa ustawa będzie niebawem nowelizowana. Chcieliśmy dowiedzieć się więcej o obowiązujących przepisach, o tym na jakie zmiany możemy jeszcze liczyć i do kogo kierować się, gdy pojawiają się niejasności-  mówił Marek Pańczyk.

Podczas spotkania na pytania odpowiadali poseł Ryszard Bartosik oraz poseł Tomasz Nowak.

O problemach dotyczących zmian w prawie łowieckim opowiedział kierownik biura WIR w Turku Przemysław Tomczak.

-Po pierwsze zakaz płoszenia zwierzyny poza polowaniami. Sprawa dotyczy zarówno rolników, jak i myśliwych. Nie będą mogli przeganiać z pól żerujących zwierząt, pozostaje tylko obserwować, jak znikają uprawy i trud włożony w uprawę roli zostaje zniweczony- mówił Przemysław Tomczak.

Poruszył on również problemy uwzględnienia udział Skarbu Państwa w ponoszeniu kosztów szkód łowieckich, zaangażowania przy szacowaniu szkód przedstawicieli gmin i sołtysów z którymi jak powiedział kierownik biura WIR nikt zmian nie konsultował. Problemem jest również sprawność przebiegu szacowania szkód na danych terenach czy wyłączenie gruntów z obwodów łowieckich i brak możliwości otrzymania jakichkolwiek odszkodowań za szkody łowieckie na danym terenie.

-Kolejna jest rzecz taka, że wedle nowego prawa łowieckiego powinien widnieć podpis na protokole jednostki wspomagającej gminę, czyli typowo sołtysa. Z tego co wiadomo mi, w gminie Brudzew, wszyscy sołtysi podpisali, że nie będą szacować szkód łowieckich. W gminie Malanów z tego co wiadomo też, na spotkaniu w urzędzie marszałkowskim, przedstawiciele sołtysów właśnie wyrazili taką opinię, że chcą być wykluczeni z szacowania szkód łowieckich- informuje Przemysław Tomczak.

Podczas spotkania nie zabrakło pytań dotyczących niniejszej tematyki. O swoich problemach opowiedzieli sołtysi, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji. Na pytania starali się odpowiedzieć zaproszeni posłowie.

-Prawdę mówiąc nie za bardzo chciałem, aby w tym terminie się odbywało nasze spotkanie, a to dlatego, że z informacji, jakie do mnie docierały wiedziałem, że będą się toczyć w tej chwili prace nad nowelizacją prawa łowieckiego. Dlatego w dniu dzisiejszym jesteśmy w takiej sytuacji, że o wszystkich zastrzeżeniach i problemach, które przedstawił kierownik Tomczak powinniśmy rozmawiać, ale jesteśmy w trakcie nowelizacji. W środę w tym tygodniu odbywa się Komisja Rolnictwa, która wraz z Komisją Środowiska będzie pracowała nad kolejną nowelizacją- mówił Ryszard Bartosik.

Jakie będą efekty rozmów ostatecznie nie jest wiadome, natomiast jak powiedział poseł Tomasz Nowak nie byłoby kolejnych poprawek, gdyby były rozmowy między politykami. Spotkanie chwilowo przerodziło się w debatę pomiędzy dwoma posłami, którzy zgodni byli co do jednego- należy rozmawiać.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja