Absolutorium dla powiatu prawie jednogłośnie

Przy jednym głosie sprzeciwu członkowie rady powiatu udzielili Zarządowi Powiatu Tureckiego absolutorium, dając wyraz poparcia dla jego działalności finansowej. W podziękowaniu za współpracę starosta Mariusz Seńko otrzymał kwiaty. Słowa uznania przekazano również skarbnik Teresie Borkowskiej.

Zanim radni przystąpili do podejmowania decyzji wszyscy zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym. Plan dochodów powiatu na rok 2017 wynosił 75 556 270 zł. W trakcie wykonywania budżetu został zwiększony o kwotę 14 146  089, 66 zł i na koniec minionego roku  89 702 359, 66 zł, przy czym na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone było  7 925 115, 36 zł. Wykonanie dochodów w 2017 roku wynosiło 83 663 646, 17 zł, co wynosi 93,27 proc. założonego planu.

Pierwotny plan wydatków budżetu powiatu tureckiego wynosił 78 206 270 zł. W ciągu roku zwiększono go o 13 480 661, 66 zł i na koniec wyniósł 91 686 931, 66 zł. Wykonanie wydatków za 2017 rok wyniosło 89,97 proc. planu.

W ubiegłym roku zarząd podjął decyzję o udzieleniu poręczenia za zobowiązanie SPZOZ w Turku w wysokości 1 078 800 zł, w tym milion niespłaconego kredytu i odsetek w wysokości 17 800 zł. Kwota zabezpieczenia odnosi się do kredytu, który szpital zaciągnął w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie.

Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz zrealizowaniu pozostałych etapów procedury absolutoryjnej, radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną gospodarkę finansową Powiatu Tureckiego. Dali temu wyraz udzielając Zarządowi Powiatu Tureckiego absolutorium. Uchwałę podjęto w obecności 18 radnych, stosunkiem głosów: 17 „za" i 1 „przeciw”.
 

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja