Przykona: Drugie podejście do wypłaty wójta

Radni z Przykony, jako ostatni w powiecie tureckim, przyjęli uchwałę dotyczącą wynagrodzenia wójta. Było to już drugie podejście do tej sprawy.

Po raz pierwszy radni pochylili się nad kwestią wypłaty dla wójta gminy Przykona pod koniec czerwca. Uchwała przedstawiona radnym ustalała wynagrodzenie zasadnicze wójta w kwocie 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny, który wynieść miałby 1.900,00 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatkowo wójtowi przysługiwałby dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów. Wcześniej wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 5900 zł, dodatek funkcyjny to również 1900 zł - razem z innym składnikami wynagrodzenia wszystko to dawało sumę 10 920 zł. Na nowych zasadach wynagrodzenie wójta byłoby o 1680 zł niższe.

W czerwcu radni nie zgodzili się na takie rozwiązanie, jednak decyzję o zmianach w wynagrodzeniu i tak trzeba było podjąć. Ustalenia te wynikają bowiem wprost z rozporządzenia Rady Ministrów. Kolejny raz rada pochyliła się nad tą uchwałą podczas sesji, która miała miejsce w środę, 18 lipca. Od głosu wstrzymało się 11 radnych, dwóch było za przyjęciem uchwały. Chociaż taki wynik głosowania pokazuje niezgodę radnych na przepisy wprowadzane przez władze państwowe, to prawo lokalne i tak musi zostać dostosowane do stosownego rozporządzenia. Wójt musi zatem liczyć się ze sporą obniżką pensji.
 

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2024 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja