Dobra: Radni przeznaczyli 3 000zł na publikację o lokalnych bohaterach

Podczas sesji Rady Gminy Dobra podjęto decyzję o udzieleniu Gminie Miejskiej Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie publikacji w ramach projektu „Życiorysy Lokalne. Piszemy bibliografię bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego”. Dotacja ta wynieść ma 3 000zł. 

-Ponad rok temu zwróciła się do nas nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Turku, że wraz z młodzieżą mają pomysł napisania biografii życiorysów lokalnych osób, które w jakiś sposób przysłużyły się dla powiatu tureckiego- mówił Andrzej Piątkowski.

Publikacja ta została ujęta w planie wydawniczym Rady Programowej serii „Bibliotheca Turcoviana” na rok 2018. Jest ona efektem kilkumiesięcznej pracy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Turku, którzy spisali losy lokalnych społeczników i artystów. Wśród nich znalazł się między innymi Leon Waintraub działający na terenie gminy Dobra.

-Byliśmy zgodni, że ten człowiek zasługuje ze względu na jego przeżycia. Związany jest bardzo szczególnie z naszą gminą, szczególnie z miasteczkiem Dobra ponieważ jego mama wywodziła się z Dobrej. Cała jego rodzina również mieszkała w Dobrej i jego mama zginęła w obozie koncentracyjnym i będzie to można przeczytać- tłumaczył burmistrz.

Dotacja celowa o której mowa wyniesie 3000zł.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2024 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja