Turkowianie nie będą płacić za ścieki z gminy Turek

Głównym zadaniem PGKiM Sp. z o.o. jest dbałość i troska o potrzeby użyteczności publicznej mieszkańców miasta Turku.

W związku z rozpowszechnianymi po sesji Rady Gminy Turek nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi kwestii podłączenia miejscowości Żuki do turkowskiej sieci sanitarnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. wyjaśniamy, że problem leży po stronie gminy, a nie Spółki.

PGKiM Sp. z o.o. stoi na stanowisku, że każde ścieki wpadające do sieci muszą być prawidłowo rozliczone. Szczególnie te, odprowadzane od odbiorców spoza miasta Turek. Mieszkańcy Turku muszą być pewni, że usługi dodatkowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, nie odbywają się ich kosztem.

Rozliczenie finansowe odbioru ścieków z kierunku Przykona, Żuki opiera się na kalkulowanej cenie, która została zaakceptowana przez gminę Przykona, oraz pomiarze ilości ścieków. Układ pomiarowy do rozliczeń z gminą Przykona działa poprawnie i nie stwarza żadnych problemów technicznych.

Niestety, układ pomiarowy dla ścieków wspólnie przesyłanych z gminy Turek oraz gminy Przykona jest zamontowany na przepływie grawitacyjnym, co ma wpływ na nieprawidłowe wskazania do rozliczeń. Oprócz licznika „z papierami i homologacją” - jak to zostało powiedziane podczas sesji - na dokładność pomiaru wpływ mają: prawidłowość jego doboru, prawidłowość montażu oraz odpowiednia eksploatacja i konserwacja.

Przedsiębiorstwo już od 2009 roku informuje Urząd Gminy Turek o nieprawidłowościach w działaniu układu pomiarowego ścieków z Żuk. Niestety, do dziś sytuacja się nie zmieniła. Nikt z urzędu gminy nie zajął się tą sprawą. Dwa liczniki, przez które przepływa taka sama ilość ścieków, wskazują różnicę od 10-35 proc., przy czym przepływomierz z gminy Przykona od chwili zamontowania w 2009 r., przez cały czas pokazuje stabilną ilość ścieków.

Natomiast przepływomierz - licznik ścieków przeznaczony do liczenia ścieków łącznie z gminy Przykona oraz kierunku Żuki, od momentu zainstalowania w 2009 r. stwarza problemy techniczne i w krótkich okresach działania wskazuje niewiarygodne pomiary. Gmina wiejska planując inwestycję budowy kanalizacji ściekowej, powinna była najpierw rozwiązać problemy, które były zgłaszane wcześniej.

Podkreślamy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, od 2009 r. wielokrotnie informowało Urząd Gminy Turek o problemach technicznych urządzenia pomiarowego ścieków z kierunku Żuki. Pomimo upływu 7 lat, gmina Turek nie naprawiła usterki, ani nie wymieniła urządzenia na prawidłowe. Władze gminy Turek pewnie liczą na to, że wprowadzą do systemu ścieki mieszkańców gminy, ale nie może się to odbywać kosztem mieszkańców miasta.

Na to nie możemy się zgodzić i wbrew obiegowym opiniom niektórych radnych gminy Turek, nie jest to żadna złośliwość ze strony PGKiM, ale niedopilnowanie czy zlekceważenie sprawy przez gminę Turek. Zapewniamy, że turkowianie nie będą płacić za ścieki z gminy Turek.

 Zarząd  P.G.K.iM. Sp. z o.o. w Turku

foto:portal samorządowy 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2020 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja