Tuliszków: Referendum odwołujące burmistrza zarządzone na 6 listopada

20 września Komisarz wyborczy w Koninie w postanowieniu nr 9/ 16 postanowił o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków przed upływem kadencji. Według kalendarza głosowanie odbędzie się 6 listopada.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem  referendum gminnym wygląda następująco:

- do dnia 23 września 2016 r. - ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie o przeprowadzeniu referendum,

- do dnia 30 września 2016 r. - podanie do wiadomości mieszkańców gminy i miasta Tuliszków, przez rozplakatowanie, postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie o przeprowadzeniu referendum,

- do dnia 7 października 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Koninie kandydatów na członków Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Tuliszkowie oraz obwodowych komisji do spraw referendum,

- do dnia 12 października 2016 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Koninie Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Tuliszkowie,

- do dnia 16 października 2016 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Koninie obwodowych komisji do spraw referendum, - sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, - zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a,

- do dnia 28 października 2016 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

- do dnia 1 listopada 2016 r. - składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum wniosków o dopisanie do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy i miasta Tuliszków,

-  w dniu 4 listopada 2016 r. o godz. 2400 - zakończenie kampanii referendalnej,

- w dniu 5 listopada 2016 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,

-  w dniu 6 listopada 2016 r. w godz. 7 00 - 21 00 – głosowanie.

W postanowieniu czytamy, że: „Zarządza się przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków przed upływem kadencji. Datę referendum wyznacza się na niedzielę 6 listopada 2016 r.

W załącznikach postanowienia znajduje się także wzór karty do głosowania wraz z przystosowaniem dla osób posługujących się alfabetem Braille'a.

 

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2021 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja