Czy wspólny interes aglomeracji Turek doprowadzi do współpracy burmistrza z wójtem?

Gminy Turek - miejska i wiejska od roku 2010 tworzą aglomerację Turek, której kształt został zatwierdzony w 2010 roku przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Powiększenie aglomeracji o nowe miejscowości daje szansę na pozyskanie środków zewnętrznych m.in. na budowę ciągów kanalizacyjnych w gminie Turek. Dlatego do stołu negocjacyjnego zasiedli wójt Karol Mikołajczyk i burmistrz Romuald Antosik. 

Prośbę o powiększenie aglomeracji o miejscowości z gminy Turek do burmistrza Turku skierował wójt Karol Mikołajczyk. Argumentował ją podczas dzisiejszej (18 października) nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej powiększającą się liczbą mieszkańców w miejscowościach Słodków i Obrzębin. W ciągu ostatnich trzech lat w tych dwóch miejscowościach przybyło ich aż 280 osób. Godzinę wcześniej taką samą uchwałę podjęła Rada Gminy Turek. 

Obaj włodarze nie kryli, że podjęta uchwała to być może zaczątek dalszej współpracy pomiędzy Turkiem, a obwarzankiem.

- Jest idea rozmawiania na linii miasto – gmina, niekoniecznie w sali sesyjnej – mówił wójt Karol Mikołajczyk, dziękując Radzie za jednogłośne podjęcie uchwały.

Aglomeracja Turek została utworzona uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 22 lutego 2010 r. i zmieniona 30 listopada 2015 roku. Burmistrz Turku, z inicjatywy wójta gminy Turek, złożył wniosek o zmianę aglomeracji Turek. Inicjatywa wójta w tym zakresie podyktowana była koniecznością aktualizacji zakresu inwestycji w budowę kanalizacji sanitarnej m.in. w miejscowościach Obrzębin oraz Słodków Kolonia, która wynika z rozbudowy osiedli w tych miejscowościach.

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji w tamach przeprowadzonej weryfikacji ustalono, że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 60,75 km.. Sieci te obsługują 27.651 mieszkańców, w tym 27.222 stałych i 429 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji. Wskaźnik koncentracji planowanych sieci (36,58) i planowanej liczby mieszkańców (4.398) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 120,22mk/km.

Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Turek obejmują zmianę polegająca na włączeniu do aglomeracji terenów: Obrzębin i Słodków Kolonia.
Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w ustawie Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Turek wynosi 101 308 RLM i obejmuje 27.222 RLM pochodzących od stałych mieszkańców, 230 RLM podchodzących od osób czasowo korzystających 199 RLM pochodzące od osób czasowo przebywających i szpital, 39.942 RLM pochodzących od przemysłu, 4.398 RLM pochodzących od stałych mieszkańców, którzy będą korzystali z planowanej budowy sieci kanalizacyjnej, 29.317 RLM pochodzący od przemysłu planowanego. W związku z powyższym ulegnie zmiana Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM)  i długość planowanych sieci.

Powiększenie aglomeracji Turek daje szansę na aplikowanie o środki zewnętrzne na budowę kanalizacji.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja