Gm. Turek: Na Ogrodowej o tym, co w powiecie piszczy

Jednym z punktów poruszanych podczas XXVI Sesji Rady Gminy Turek, która odbyła się 24 października była współpraca samorządu powiatowego z samorządem gminy Turek. Punkt zdawać by się mogło bardzo istotny, jak się jednak okazuje nie do końca bowiem zabrakło strategicznej dla dyskusji osoby- starosty Mariusza Seńko. 

Szpital priorytetem, inwestycji raczej nie będzie

Jednym z podjętych tematów podczas obrad była współpraca gminy z powiatem tureckim. Na spotkaniu zamiast starosty Mariusza Seńko pojawili się radni Krzysztof Przygoński oraz Andrzej Wojtkowiak. Jak poinformowano starosta nie był w stanie dotrzeć z powodów rodzinnych. 

Jak powiedział Krzysztof Przygoński współpraca powinna opierać się głównie na inwestycjach drogowych, jednak takowych spodziewać się raczej nie powinniśmy. Priorytetem jest bowiem szpital i to właśnie na nim, a nie na jakiejkolwiek współpracy z gminą swą wypowiedź skupił radny.

-Inwestycji drogowych w tej kadencji powiatu za wiele nie będzie bo priorytety są niestety inne, zwłaszcza szpital i oświata. Wiemy, że musimy dostosować się do pewnych standardów w szpitalu do końca tego roku, jednak okazuje się, że mamy jeszcze rok, ale niestety inwestycje są konieczne bardzo duże, prawdopodobnie z rzędu 14 mln zł. I niestety prawdopodobnie bez żadnego dofinansowania. W poprzedniej kadencji nikt nie potrafił z tego skorzystać. Musimy wziąć na barki to 14 mln zł i niestety będzie to mało, ale inwestycje musimy wykonać. Jak ich nie będzie, szpital nie otrzyma kontraktu. Powiat nie może sobie pozwolić na brak lecznicy.

Jak dodał Krzysztof Przygoński na dzień dzisiejszy sytuacja jest opanowana. Mimo, że jeszcze nie udało się wyjść na zero prawdopodobnie w tym roku bilans będzie około zerowy.

-Nie jest tak różowo, jak radny mówi jeśli chodzi o szpital. Sytuacja jest bardzo ciężka dlatego, że jest tylko projekt, który zakłada wiele nowinek i być może to 14 mln zł pójdzie w błoto. Nie ma nic pewnego – podsumował radny powiatowy Andrzej Wojtkowiak.

Zatoczka i chodnik w Kaczkach

Jest plan odnośnie inwestycji „chodnikowej”. Mowa była o chodniku i zatoczce dla autobusów przy ZSR w Kaczkach Średnich i szkole podstawowej. Rozmowy na ten temat już zostały podjęte.

-Wójt gminy Przykona zwrócił się z pismem do powiatu, że bardzo chętnie by uczestniczył w współfinansował taką inwestycję, jeżeli ten chodnik by był od drogi na Gąsin do Szkoły w Kaczkach. Deklaruje współfinansowanie tego projektu- informuje radny.

Jak wspomniał wójt Karol Mikołajczyk temat poruszamy był jeszcze wówczas, gdy sprawował on funkcję dyrektora w ZSR w Kaczkach Średnich.

-Cały czas oczekiwana jest koncepcji jak to miałoby wyglądać, szkicu, kosztorysu wstępnego i ewentualnie kontaktu finansowego z radnymi powiatu. I zamiast tego doczekałem się pisma zarządu dróg powiatowych informującego, że jest w planie budowy chodnik Kaczki Plastrowe, Kaczki technikum. Chodziło o zabezpieczenie 10 tys. zł na przyszły rok na dokumentację- mówił wójt.

O to, kto pierwszy złożył projekt na budowę zatoczki walczyli ze sobą obaj radni powiatowi w iście powiatowym klimacie.

Co z bytem ZSR?

Wygląda na to, że dyrekcja ZSR może spać spokojniej. W tym roku względem poprzedniego jest o wiele lepiej jeśli mówimy o frekwencji. W poprzednich latach było dużo klas licealnych co przyczyniło się do czasu edukacji młodzieży w poszczególnych szkołach.

- Jeżeli zaangażowanie dyrektora będzie takie, jakie jest ja bym się o tę placówkę absolutnie nie obawiał- mówił Krzysztof Przygoński.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja