Władysławów: Bitwa o wozy strażackie. Której jednostce wójt będzie przychylny?

Aż trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy złożyły wnioski do wójta gminy z prośbą o dofinansowanie zakupu wozów strażackich. Pomiędzy przedstawicielami poszczególnych jednostek i miejscowości powstał konflikt, któremu wyraz dano podczas obrad minionej sesji rady Gminy Władysławów.

Wszystko zaczęło się od wystąpienia prezesa gminnej jednostki OSP Wiesława Milinga. Prezes 2 listopada tego roku w imieniu Zarządu OSP Władysławów złożył do Rady Gminy  pismo z prośbą o dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu specjalnego, o wartości 200.000,00 zł. Jak wyjaśniał prezes Miling, OSP Władysławów posiada promesę na kwotę w wysokości 50.000,00 zł oraz dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 100.000,00zł. Warunkiem koniecznym do zrealizowania powyższego zadania jest uczestnictwo oraz współfinansowanie Samorządu Terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł.
Prezes swoja prośbę argumentował potrzebami jednostki, wymieniając jej aktywne działanie, przynależność do krajowego systemu oraz możliwość transportowego wsparcia gminy,  w tym m.in. osób niepełnosprawnych gdyż auto, które ma zostać zakupione jest 9- osobowe. Przy okazji udzielonego głosu Wiesław Miling skrytykował działania remontowe starego sprzętu, wymieniając m.in. wydane 7 tys. zł na remont motopompy w jednej z jednostek, która to służy jedynie podczas zawodów sportowo- pożarniczych.

Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku dla jednostki OSP Władysławów był radny Maciej Czaja. Stwierdził, że błędem było zmarnowanie 150 tys. zł z tytułu pozyskanych środków z innych źródeł.

Z kolei radny Ryszard Wypych przyznał, że kwota ta co prawda stanowi 75 proc. wartości samochodu, jednak jest koniec roku, kiedy to większość pieniędzy z gminnej kasy jest już wydana, a więc nie można teraz nagle robić zamieszania w budżecie, stąd tylko i wyłącznie decyzja należy do wójta, a co on na to?

W imieniu nieobecnego na sesji wójta Krzysztofa Zająca wypowiedział się jego zastępca Piotr Szewczyński,. Podtrzymał zdanie skarbniczki gminnej, która mówiła, że kasa faktycznie jest podzielona, a kwota o którą wnosi jednostka niemała. Teraz, aby znaleźć takie pieniądze należałoby zwolnić jakiegoś pracownika. Nie oznacza to odmowy, bo zapewne wójt pochyli się nad prośbą, ale nie będzie to łatwe zadania niczego nie obiecują.

- Jak się przedstawia budżet na straże, czy już jest na dzień dzisiejszy wykorzystany i jakie są środki, które pozostały jeszcze do wykorzystania – pytał radny powiatowy Zdzisław Wojtkowiak, dowiadując się , że i tutaj wszystkie możliwości zostały wyczerpane.

Zupełnie odmienne zdanie na ten temat miał jednak radny z Chylina - Andrzej Maciaszek. Zapytał wprost, czy w gminie jest tylko jedna jednostka OSP i dlaczego właśnie znów na świeczniku jest OSP Władysławów, która dostała dofinansowanie już na 3 wozy strażackie? Zasugerował, że będzie głosował przeciwko tej dotacji, ponieważ prezes wspiera tylko jedną jednostkę, z systemu krajowego. Przy okazji zapytał gdzie znajduje się sprzęt strażacki z samochodu marki Lublin oraz wskazał, że straż ograniczyła zawody strażackie, które teraz odbywają się co 2 lata, więc i młodzież rzadziej z wszystkiego korzysta.

Po tych słowach zaczęła się ostra wymiana zdań pomiędzy radnym, a prezesem gminnym, z wytykaniem sobie różnych historii z dalszej i bliższej przeszłości.
Tymczasem przewodnicząca rady- Krystyna Michalak przeczytała pisma złożone przez inne jednostki. OSP Chylin z bardzo dobrze działająca młodzieżówką wnosi o dotację na zakup wozu strażackiego w wysokości 250 tys. zł, z kolei jednostka OSP Kuny, starająca się o wejście do systemu krajowego o dotację w wysokości 200 tys. zł. O pomoc w dotacji na zakup sprzętu poprosili także druhowie z OSP w Wyszynie.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2024 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja