Gm.Turek: Akcja wolontariuszy z SP w Turkowicach

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Turkowicach - na przełomie października/listopada 2016 r. - w ramach swojej działalności zorganizował akcję wolontariacką, której celem było wsparcie Schroniska dla zwierząt w Turku.

W harmonogramie przebiegu całej akcji znalazła się dyskoteka szkolna, podczas której mała miejsce zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów. Uczestnicy dyskoteki oprócz pląsów na parkiecie mogli wziąć udział w konkursach, które dostarczyły im wiele radości.


Kolejnym punktem akcji było przeprowadzenie szkolnego konkursu fotograficznego dla uczniów z klas 0 - III pod hasłem "Ja i mój Pupil". Przedmiotem konkursu było wysłanie na adres mailowy organizatora zdjęć uczestników konkursu wraz ze swoim zwierzakiem. Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce w styczniu w Dniu Laureata.


Podsumowaniem całej akcji była wycieczka do Schroniska dla zwierząt w Turku i przekazanie zebranej żywności na ręce pracowników schroniska. Dzieci mogły zobaczyć jak funkcjonuje schronisko, jak wyglądają pomieszczenia dla psów i kotów.


Wsparcie Schroniska dla zwierząt w Turku było punktem wyjścia do realizacji głównego celu całej akcji wolontariackiej Samorządu Uczniowskiego, a mianowicie, uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt oraz chęć gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom, a także wyrobienie u dzieci chęci niesienia bezinteresownej pomocy innym i ukazanie znaczenia pracy wolontariuszy.


Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie powyższych działań była p. Adriana Budka (opiekun SU). Dziękujemy całej społeczności szkolnej za wykazanie dużego zainteresowania akcją SU oraz rodzicom za współpracę.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja