Gm. Turek: Strażacy z obwarzanka dzielili się opłatkiem. OSP Turkowice w Nowy Rok z nowym wozem strażackim

Przedstawiciele jednostek OSP z gminy Turek spotkali się w świetlicy wiejskiej w Turkowicach, aby wspólnie podzielić się opłatkiem oraz złożyć sobie życzenia w już rozpoczętym Nowym 2017 Roku. Gospodarze nie tylko przyjęli gości według zasad staropolskiej gościnności, ale pochwalili się, że jednostka otrzymała nowy wóz strażacki. 

Zebranych przywitał prezes zarządu Gminnego Związku OSP Wacław Szajrych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się strażacy z PSP w Turku, z  Zarządu Powiatowego,  przedstawiciele władz samorządowych, radni gminni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Szczególnie zostali powitani kawalerowie odznaczeni najwyższym odznaczeniem strażackim- Złotym Medalem Związku oraz druhowie weterani z jednostki OSP Turkowice: Józef Rybka, Ćwikliński, Szymczak i Edward Czekała, jak również nieobecnego Piotr Kulesę, który tworzył pierwsze struktury i wspomagał jednostkę w początkowej działalności.

Podczas spotkania podsumowano miniony 2016 rok w działalności gminnych jednostek OSP.

- Oprócz normalnych działań wpisanych w zakres obowiązków OSP obchodziliśmy uroczystość stulecia powstania OSP Słodków, której to został nadany  nowy sztandar. Rok 2016 był rokiem sprawozdawczo -wyborczym w jednostkach OSP, gdzie jeżeli chodzi o wybór na funkcję prezesa OSP nastąpiła tylko jedna zmiana w OSP Kalinowa, prezesem został wybrany Stanisław Staszak natomiast w składach zarządów poszczególnych jednostek nastąpiło wiele zmian, można powiedzieć, że na lepsze ponieważ w składy zarządów weszło wiele młodszych druhen i druhów – mówił Wacław Szajrych -  W minionym roku odbył się również zjazd gminny, gdzie na stanowiskach funkcyjnych nastąpiły dwie zmiany, wiceprezesem został wybrany druh Józef Gromada, a na funkcję sekretarza druhna Danuta Cytrowska. Do komisji Rewizyjnej zostali wybrani druhowie: Tomasz Skotarek, Józef Przybył i Dawid Brzychcy. Bardzo ważnym wydarzeniem był fakt że jednostka OSP Turkowice pozyskała możliwość zakupu nowego samochodu Peugeot Bokser i kontenera z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy Turek. Koszt po stronie Urzędu Gminy to 60 tys. zł, a całkowity koszt samochodu to 172 tys. zł. Samochód jest już zapłacony i zarejestrowany na OSP  Turkowice dzisiaj był odebrany, uroczyście poświęcony i włączony do działań bojowych.

Przedstawiono także sprawozdanie finansowe za rok 2016. Po przemówieniach gości i części oficjalnej spotkania przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem oraz składanie życzeń noworocznych, a w szczególności tych strażackich, aby było jak najmniej wyjazdów i tyle co wyjazdów- powrotów.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja