Gm.Turek: Absolutorium i kwiaty dla wójta za budżet 2015

Bukiet kwiatów otrzymał wójt gminy Turek Karol Mikołajczyk podczas XXIII Sesji Rady Gminy Turek. Radni udzielili włodarzowi absolutorium, dziękując za zapewnienie mieszkańcom gminy podstawowych dóbr.

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Turek, która odbyła się 27 czerwca najważniejszym tematem obrad był budżet. To właśnie na jego podstawie udzielono wójtowi gminy Karolowi Mikołajczykowi absolutorium.


Dochody budżetu na rok 2015 były planowane na nieco ponad 27 mln zł,  a wykonanie udało się zrealizować w 103 %, bo na kwotę ponad 28 mln 180 tys. zł.
Wydatki wyniosły ostatecznie 26 455 000 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków było na poziomie 92%. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 725 132zł i 30 gr.

Nadwyżka wiązała się między innymi z tym, że pojawiły się oszczędności przetargowe. Jak mówi wójt pewnych zadań nie udało się zrealizować w roku 2015 ponieważ zakończenie niektórych było z góry planowane nie szybciej niż na wiosnę tego roku.


Na koniec 2015 zadłużenie wyniosło 5 075 247zł. W przeliczeniu na dochody jest to mniej więcej 18% realizowanych rocznie dochodów.


-To nieduże zadłużenie, biorąc pod uwagę zadłużenie innych gmin. Wynika ono z zaciągniętych pożyczek- informuje Karol Mikołajczyk.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę ponad 5 500 000zł. Najważniejsze z nich to między innymi budowa odcinków sieci wodociągowych choćby w Grabieńcu, Obrzębinie, Kowalach Księżych, Chlebowie, Korytkowie, Słodkowie Kolonii, Cisewiu czy miejscowości Kalinowa.


Dużą sumę bo aż 1 400 000 zł przeznaczono na budowę sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chlebowie wyniosła gminę ponad  1 150 000zł. Do tego należy wymienić oświetlenie ulic, placów i dróg za ponad 100 000zł.
Podczas obrad przyjęto zmiany w budżecie na rok 2016. Szczegółowo przedstawiła je skarbnik Beata Pieśkiewicz. I tak zwiększone one będą do kwoty 29 471 363,25 zł z czego dochody bieżące zwiększa się do 28 835 990,25 zł.

Jeśli chodzi o wydatki również ulegną one zwiększeniu do 32 388 686,10zł z czego wydatki bieżące zwiększą się do 24 529 285,96 zł a wydatki majątkowe zmniejsza  do 7 859 400,14 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 2 917 322,85 zł.
Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększą się do kwoty 334 644,99 zł.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja