Gm. Turek: Mieszkańców przybywa, „sypią się” wnioski czyli mimo zimy, praca wre

W poniedziałkową (30 stycznia) sesję Rady Gminy Turek tradycyjnie już wójt Karol Mikołajczyk przedstawił sprawozdanie z tego, co działo się w gminie od ostatniego sesyjnego spotkania radnych, a więc od 19 grudnia. 

Gmina Turek już kolejny rok stawia na udział w licznych projektach, które służą jej mieszkańcom i jej lokalnym społecznościowym, czyli poszczególnym sołectwom. Ostatnia lista wniosków PROW odnośnie gospodarki wodno- ściekowej  pokazała, że „Obwarzanek” wśród gmin powiatu tureckiego zajął najwyższe miejsce, plasując się w pierwszej 10, a dokładnie na 7. pozycji.

Wniosek dotyczył budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowy części sieci wodociągowej oraz wyposażenia budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec, na terenie Gminy Turek. Wnioskowana kwota pomocy to 1.970.424 zł.

W ramach przedmiotowego zadania wchodzi:

- budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków - 160 szt., wartość zadania: 2.098.191,63 zł netto;
- przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chlebów – 4.295,00 mb, wartość zadania: 636.000,00 zł netto;
- przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Korytków – 840,00 mb, wartość zadania: 123.500,00 zł netto;
- wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec – 1 szt., wartość zadania: 115.000,00 zł netto.

Wartość całości przedsięwzięcia: 2.972.691,63 zł netto.

I na tym nie koniec.

Wśród planów gminy znajdują się: budowa placu zabaw w miejscowości Wietchinin. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.Termin składania wniosku: 31 stycznia 2017 r.

Ponadto budowa siłowni plenerowej w miejscowości Turkowice. Trwa przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Termin składania wniosku: 31 stycznia 2017 r.

W planach jest także przebudowa boiska sportowego w miejscowości Kowale Księże. Trwa przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Termin składania wniosku: 31 stycznia 2017 r.

W ramach rozwoju cyfrowych usług publicznych w Gminie Turek złożono wniosek do WRPO 2014-2020 poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych dla projektu pn.: „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Turek”, trwa uzupełnienie i skorygowanie załączników. Termin złożenia korekty wniosku: 2 lutego 2017 r.

Trwa ocena merytoryczna wniosku pod nazwą „Budowa infrastruktury sportowej na terenie należącym do gminy Turek, przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym oraz Gimnazjum w Słodkowie, a także przy Szkole Podstawowej w Chlebowie”.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja