Tuliszków: Bomba ekologiczna w Tarnowej?! Mieszkańcy nie chcą kurników!

Czy zamiar budowy kurników w miejscowości Tarnowa w gminie Tuliszków dojdzie do skutku? Mieszkańcy wsi liczą, że nie i walczą o to, aby ich miejscowość kojarzona była z agroturystyka, a nie z bombą ekologiczną, bo tak nazywają skupisko dziesięciu kurników, które mają powstać w obrębie tylko 3 kilometrów.

Odwołanie

Kilkunastu mieszkańców miejscowości Tarnowa w środę, 15 lutego uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym w tamtejszej Szkole Społecznej, a wraz z nimi przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Tuliszków w osobie burmistrza Grzegorza Ciesielskiego oraz Hanny Grześkiewicz inspektor ds. Leśnictwa i Ochrony Środowiska, inwestora Bolesława Jesiołowskiego i jego dwóch pełnomocników - ds. inwestycji i opinii środowiskowej oraz radnej Iwony Marciniak.

Spotkanie zainicjowali mieszkańcy wsi w związku z zamiarem powstania przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów do odchowu piskląt kury nioski reprodukcyjnej z infrastrukturą towarzyszącą, którego właścicielem jest Bolesław Jesiołowski. Od samego początku dość wyraźnie informowali, że kurników we wsi nie chcą.

Sprawa rozpoczęła się już dwa lata temu, bowiem pierwsze dokumenty trafiły do Urzędu Miasta i Gminy w Tuliszkowie 24 listopada 2015 roku. Wówczas inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wspomnianego przedsięwzięcia. Przedłożył niezbędne temu dokumenty, wśród których znalazły się m.in. raporty oddziaływania na środowisko, jak hałas, czy powietrze.

Na ich podstawie burmistrz miał wydać decyzję środowiskową. Formalności – a więc m.in. wszczęte przez burmistrza postępowanie administracyjne, w tym  pismo o decyzję do RDOŚ - toczyły się swoim rytmem, jednak bez głosu mieszkańców. Ci dowiedzieli się o planowanej budowie kurników na etapie, kiedy inwestor, nomen omen mieszkaniec sąsiedniego Mariantowa w gminie Władysławów, gdzie również znajdują się kurniki, rozpoczął działania związanie m.in. z przyłączem energetycznym oraz budową własnej studni. Jak oszacował, dotychczas zainwestował w działkę około 50 tys. zł.

Osobą, która odwołała do Samorządowego Kolegium Odwoławczego była mieszkająca w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych kurników - Elżbieta Siwek. Podczas środowego spotkania odczytała wyrok SKO, w którego ocenie doszło do naruszenia procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto mieszkanka cytowała, że przy wydawaniu decyzji nie wzięto pod uwagę faktu, że kurniki znajdowałyby się w obrębie chronionego Obszaru Złotogórskiego, a to wyklucza powstawanie na jego terenie jakichkolwiek inwestycji.

Odór i utrata wartości

Z żadnej ze stron nie padło jednak wyjaśnienie jak od początku wyglądała procedura, gdyż w sali panował hałas i co rusz wszyscy się przekrzykiwali. Mieszkańcy głośno wyrażali swoje niezadowolenie, krzyczeli to na burmistrza, to na inwestora. Próby wyjaśnień ze strony urzędu, czy też pełnomocników po kilku minutach przeradzały się w głośną wymianę zdań, która kończyła się jedną konkluzją – kurników nie chcemy.  Mieszkańcy Tarnowej mówili, że czują się oszukani – głównie przez burmistrza, bowiem uważali, że to w jego gestii było powiadomienie mieszkańców o planowanych inwestycjach.

Bolesław Jesiołowski planuje budowę czterech budynków inwestorskich o powierzchni hodowlanej pojedynczego budynku 2.088 m kw. przeznaczonych do hodowli drobiu o maksymalnej ilości 18.792 szt. Hodowla będzie zamknięta i prowadzona na ściółce. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano infrastrukturę towarzyszącą, a wiec m.in. silosy na pasze, zbiorniki na ścieki, konfiskator czy zbiorniki na płynny gaz.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja