Strażacy z PSP podsumowali rok. Mniej pożarów, ale więcej zdarzeń

Najważniejsze wydarzenia z życia Państwowej Straży Pożarnej powiatu tureckiego omówiono i podsumowano podczas narady rocznej, która odbyła się komendzie jednostki, w piątek, 17 lutego. W spotkaniu uczestniczyli oczywiście strażacy zawodowi, ale także ochotnicy, samorządowcy i inni zaproszeni goście. 

Zebranych powitał st. bryg. Dariusz Stasiak, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Turku, przedstawiając najistotniejsze dane statystyczne za rok 2016. I tak w ubiegłym roku na terenie powiatu tureckiego zanotowano ogółem 582 zdarzenia. W tym samym okresie roku 2015 zanotowano 509 zdarzeń. Jest to, więc wzrost o 73 zdarzenia, tj. 14,3%. W ogólnej liczbie zdarzeń zanotowano 200 pożarów. W stosunku do roku 2015 (237 pożarów) nastąpił spadek o 37 pożarów, tj. 15,6%.  Wśród pożarów w 2016r. zanotowano: pożary małe – 196, pożary średnie - , pożary duże – 1.

W ogólnej liczbie powstałych zdarzeń zanotowano 368 miejscowych zagrożeń, co w stosunku do roku 2015 (262 zdarzenia) daje wzrost o 106 zdarzeń, tj. 40,5%. Pożary zanotowano w następujących działach gospodarki: obiekty użyteczności publicznej – 2, obiekty mieszkalne – 28, obiekty produkcyjne i magazynowe – 11, środki transportu – 18, lasy – 34, uprawy i rolnictwo – 48 oraz 59 w innych obiektach.

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć informacji o współpracy z jednostkami ochotniczymi, która układa się bardzo pomyślnie.  Na terenie powiatu tureckiego funkcjonuje 87 jednostek ochrony przeciwpożarowej takich jak: w tym  1 zakładowa Straż Pożarna Konsalnet Secure Solutions Sp. z o.o. Turek,  która przejęła obowiązki ZSP KWB „Adamów” w Turku, i stanowi zabezpieczenie zakładu górniczego PAK Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” S.A. oraz 85 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Komendant Stasiak wskazał, że turkowska komenda funkcjonuje na dobrym poziomie, jednak pozostawiają do życzenia kwestie finansowe. Wydatki bieżące w wysokości 7,7 proc. budżetu są zbyt niską suma na pokrycie wszystkich niezbędnych potrzeb do funkcjonowania jednostki. Dlatego w każdym roku korzysta z różnych możliwości zewnętrznego dofinansowania oraz pozyskania dotacji.

Komendant chwalił jednostki OSP za dobrą współpracę oraz gotowość bojową. Z roku na rok zmniejsza się czas dojazdu do zdarzenia. Najkrótszy czas wynosi 9,01 min.
Podczas spotkania przemówienia wygłosili zaproszeni goście, w tym Arkadiusz Przybyła- Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, poseł na sejm RP – Ryszard Bartosik, Marek Kubiak-szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Mariusz Seńko- starosta powiatu tureckiego, Grzegorz Ciesielski- prezes Zarządu Powiatowego OSP oraz Danuta Lewandowska- nadleśniczy Nadleśnictwa Turek.

Wszyscy dziękowali strażakom za trud pracy i poświęcenie związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia, chwalili i dziękowali za dobrą współpracę, która przejawia się w różnych instytucjach i gałęziach życia społecznego.

Nie zabrakło także życzeń- tyle powrotów, co wyjazdów oraz błogosławieństwa św. Floriana.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja