Tuliszków: Absolutorium dla burmistrza szampanem okropione

Tradycyjnie już po zakończeniu ostatniej przed wakacjami sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Tuliszkowie burmistrz Grzegorz Ciesielski zaprosił wszystkich na lampkę szampana. To wyraz podziękowania za miniony ro wspólnej pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 przedstawił podczas sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie burmistrz Ciesielski.
Plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco: dochody zaplanowano na kwotę w wysokości 34.612.254,74 zł, a wydatki – 34.805.360,64 zł, co miało przenieść deficyt w wysokości 193.105,90 zł.
Ogółem dochody budżetu z dniem 31 grudnia 2015 roku zamknęły się w kwocie równiej 34.497.625 zł, co stanowi 99,7 proc., z czego dochody bieżące stanowią kwotę w wysokości 32.616.437,20 zł, co stanowi 99,8 proc, w stosunku do założonego planu.
Wśród dochodów największy dział stanowiący 47 proc. ogólnych dochodów zajmują subwencje w kwocie równej 16.278.225 zł, podatki i opłaty to kwota 3.406.781zł czyli 9,9 proc. całej kwoty dochodów.
W roku 2015 realizacja dochodów wyniosła 100,63 proc., czyli więcej aniżeli wstępnie zakładano. Dochody majątkowe wyniosły 1.881.187.80 zł czyli 97,2 proc. założonego planu.

Wydatki w roku 2015 w gminie Tuliszków wyniosły łącznie 33.183.357,82 zł, stanowiąc 95,34 proc. założonego planu, z czego wydatki bieżące zamknęły się w kwocie  w wysokości 22.107.886,35 zł, a majątkowe w kwocie 4.123.816,06 zł, co stanowi 88,7 proc. w stosunku do zaplanowanych wydatków oraz 12,7 proc. wydatków ogólnych. Wśród wydatków majątkowych znalazło się szereg inwestycji, jak m.in. sporządzanie dokumentacji pod budowy lub przebudowy dróg, ulic, przebudowa dróg na terenach aktywizacji przemysłowej, wykup gruntów pod drogi, remont przedszkola, kanalizacje, czy też boiska sportowe.
W roku 2015 gmina zaciągnęła 1 kredyt i 1 pożyczkę na łączną kwotę w wysokości 965 tys. zł. Zobowiązania gminy wynoszą 6.826.450 zł.
Wskaźnik jednoroczny z wykonania inwestycji wyniósł 17, 4 proc.

-Zeszłoroczny budżet nie należał do najgorszych, zwłaszcza, że wskaźnik na zadania inwestycyjne nie należał do małych - podsumował burmistrz Ciesielski. 

Po odczytaniu opinii RIO, Komisji Rewizyjnej-  Rada Miasta w Tuliszkowie jednogłośnie udzieliła burmistrzowi absolutorium.
W podziękowaniu za miniony rok burmistrz i skarbnik otrzymali kwiaty. Zgodnie z tuliszkowską tradycją sesję zamknięto wspólnym toastem i lampka szampana.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja