Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Turek

W sobotę, 4 marca w Domu Strażaka odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Turek. Niestety obrady udało się rozpocząć dopiero w drugim terminie, pół godziny później ze względu na zbyt małą frekwencję.

Na początku uroczystości mięliśmy okazję wysłuchać koncertu orkiestry dętej. Po przywitaniu gości nastąpiło przyjęcie i zaprzysiężenie nowych członków OSP Turek. Zaraz potem nadano medale i odznaczenia. Wiele odznaczeń nie zostało jednak ofiarowanych ze względu na nieobecność druhów.


Po uroczystych chwilach przyszedł czas na wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków. Obecni wysłuchali sprawozdania prezesa z działalności OSP Turek oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.


Obecni na Sali wysłuchali również naczelnika OSP, sprawozdania Sekcji Ratownictwa Medycznego oraz sprawozdania kapelmistrza, Komisji ds.Młodzieży i Sportu, Koła HDK PCK przy OSP Turek oraz Komisji Rewizyjnej.


Druhowie przedyskutowali projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący oraz mieli okazje przedyskutować wszystkie kwestie związane z obecną sytuacją OSP Turek i problemami, które zgłoszono podczas sobotniego spotkania.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2024 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja