Kawęczyn: Stanisławska inicjatywa doceniona

Mieszkańcy wsi Stanisława mają niemały powód do dumy. Otóż sołectwo Stanisława zajęło I miejsce w IV edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” w kategorii „Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego”, za przedsięwzięcie „Spotkanie dla mieszkańców sołectwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – Imieniny wsi Stanisławy”.

Również w kategorii „Najaktywniejszy mieszkaniec wsi”  wśród nagrodzonych na III miejscu znalazł się mieszkaniec sołectwa Stanisława Sylwester Dzikowski, autor monografii wsi Stanisława (w tym roku monografia została wydana drukiem w ilości 15 egzemplarzy).

Głównym celem konkursu było promowanie najlepszych projektów mających na celu aktywizację lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach z funduszu sołeckiego oraz promocja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich działających na rzecz społeczności lokalnej. Organizatorzy konkursu to Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie i Samorząd Województwa Wielkopolskiego.


Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbyło się podczas konferencji Wiejska Polska 3 lipca 2016 r. w Domu Pielgrzyma „Arka” w Licheniu. Konferencji przewodniczył Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Cebra – przedstawiciel firmy INEA, Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, wójtowie z terenu wielkopolski, oraz laureaci konkursu.
Sołectwo Stanisława zostało nagrodzone statuetką „Sołecka Nike” oraz nagrodą rzeczową – traktorkiem kosiarką.Agnieszka Serafińska
Mieszkanka sołectwa Stanisława

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja