Malanów: Absolutorium dla wójta Prentczyńskiego z zachętą do działania

- Dziękuję za pozytywną ocenę mojej pracy w roku 2016 – mówił wójt Sławomir Prentczyński, dziękując radnym za udzielone absolutorium i wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Choć nie było ono jednogłośne, bo 4 radnych wstrzymało się od głosu, wójt odebrał to jako wyraz mobilizacji i zachęty do działania oraz wyciągania wniosków z tego, co zostało, lub nie zostało zrobione.

Sesja absolutoryjna odbyła się w drugim terminie, czyli we wtorek, 20 czerwca. Podczas obrad kluczowym punktem było sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 oraz przyznanie wójtowi absolutorium.

W roku 2016 zaplanowano dochody na kwotę w wysokości 27.707.950,00 zł, wykonano na kwotę w wysokości 27.940.317,60 z czyli 100,84%, z kolei wydatki zaplanowano 27.913.481,25 zł, a wydano kwotę w wysokości 27.075.874,32 zł czyli 97 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.092.247,91 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 2.961.119,20 zł czyli 95,76 %.

Wśród inwestycji znalazły się m.in.

-budowa ciągu drogowego w Celestynach na kwotę 1.161.057,25 zł,
-budowa dróg na ulicach Nowej, Tęczowej i Wiosennej na kwotę 68.040,00 zł,
-modernizacja drogi w Dziadowicach na kwotę 160.855,60 zł, w miejscowości Dziadowice - Folwark na kwotę w wysokości 43.366,54 zł,
-przebudowa drogi w Targówce na kwotę 667.718,22 zł,
-budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów na kwotę 58.252,26 zł,
-termomodernizacja oraz poprawa estetyki w Bibiannie na kwotę 30.000,00 zł.

W roku 2016 na oświatę, która ostatnio stała się kością niezgodny na linii wójt - Rada Gminy wydatkowano kwotę w wysokości 8.380.462,60 zł z czego subwencja wyniosła 6,7 mln zł.

Wydatki majątkowe to ogółem: drogi- 2.237.201 zł, straże- 47.463 zł, oświata- 59.024zł, infrastruktura wodociągowa- 120.038 zł, policja- 5.000 zł, urząd gminy- 15.000 zł, oświetlenie dróg- 153.133 zł, estetyka sołectw- 104.391 zł, ŚDS- 219.869 zł. Razem wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2.961.119, 00 zł.
Na 31 grudnia 2016 zadłużenie gminy wynosiło 7.204.906 zł.

W głosowaniu nad uchwałą budżetową 10 radnych było „za” a 5-„wstrzymało się” od głosu. Z kolei nad udzieleniem wójtowi absolutorium 11 radnych było „za” a  4 „wstrzymało się" od głosu.

Wójt dziękował za pozytywną ocenę swojej pracy. Stwierdził, że jednogłośność to wynik utwierdzenia w niemylności tymczasem zdarza się, że mimo wszelkich starań nie zawsze wszystko jest tak, jak chciałoby się, aby było. Często po fakcie widoczne są popełnione błędy.

Wójt dziękował zaocznie skarbik Marzannie Szczap, wręczając kwiaty jej koleżance. Z kolei wójtowi dziękowali – przewodniczący R Gminy Malanów, dyrektorzy gminnych szkół oraz pracownicy urzędu.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja