Przykona: Strażacy docenieni, ekwiwalent w górę

Radni podczas spotkania podjęli uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną. Strażacy zostali docenieni w wypłacana im kwota ekwiwalentu zwiększona.  

Od tej pory druhny i druhowie będą otrzymywać większe wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Radni ustalili ekwiwalent pieniężny w wysokości 13 zł za każdą godzinę udziału członka OSP w działaniu ratowniczym, natomiast za każdą godzinę udziału członka OSP w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymają 9zł.


Dla porównania jeszcze do niedawna kwota w pierwszym przypadku wynosiła 12 zł, a w drugim 8zł.


Wysokość wynagrodzenia nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W związku ze zmianą wysokości przeciętnego wynagrodzenia zasadnym jest podwyższenie ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja