Tuliszków: Absolutorium ze strażacką goryczką

Dzisiaj, tj.30 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie. Podczas spotkania odczytano sprawozdanie z budżetu za rok 2016. I choć burmistrz Grzegorz Ciesielski otrzymał absolutorium nie obyło się bez wątpliwości, które dotyczyły remontu strażnicy OSP w Tuliszkowie. 

Rada Miejska w Tuliszkowie uchwaliła budżet na 2016 rok Uchwałą Nr 0007.69.2015 w
dniu 14 grudnia 2015 roku w następujących kwotach:


Plan dochodów- 31 947 799,00zł
z tego
-dochody bieżące – 31 830 374,00zł
-dochody majątkowe – 117 425, 00zł

Plan wydatków – 30 872 799,00zł
z tego
-wydatki bieżące- 29 178 527,21 zł
-wydatki majątkowe- 1 694 271,79zł

Faktycznie kasowe wykonanie budżetu za 2016 rok zamknięto nie deficytem lecz nadwyżką budżetu w kwocie 1 804 604,27 zł.

Realizacja dochodów za 2016 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:


Dochody bieżące:
Plan: 40 235 794,88zł
Wykonanie: 40 460 923,71zł


Dochody majątkowe:
Plan 282 088,33
Wykonanie: 221 285,38


Ogółem:
Plan: 40 517 883,21
Wykonanie: 40 682 209,09

Realizacja wydatków za 2016 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:


Wydatki bieżące:
Plan: 38 067 707, 34
Wykonanie: 36 396 409,35


Wydatki majątkowe:
Plan: 2 691 318,87
Wykonanie: 2 481 195,47


Ogółem:
Plan: 40 759 026,21
Wykonanie: 38 877 604,82

Subwencja jest jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. W 2016 roku zarówno plan i wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 17 030 343,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowi 41.86 % dochodów budżetu. Subwencja ogólna dzieli się na część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą. Najbardziej istotną pozycję, podobnie jak w latach poprzednich stanowią wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej, które w 2016 roku wyniosły 9 047 656,00 zł i stanowią 53,13 % wpływów z subwencji. Ponadto w 2016 roku gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gminy jako uzupełnienie do subwencji ogólnej w wysokości 11 828,00 zł.

Następnym podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy i Miasta Tuliszków były wpływy z tytułu podatków i opłat. Dochody z tego źródła wykonane zostały w wysokości 3 823 485,75 zł, co stanowi 103,87% wykonania, w stosunku do planu tj. kwoty 3 681 200,00 zł, w strukturze dochodów wykonanych stanowią one 9,40 % dochodów budżetu.

W 2016 roku wydatki majątkowe gminy zostały zrealizowane na kwotę 2 481 195,47 zł, co
stanowi 92,19 % wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty 2 691 318,87 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 6,38 %.

Przykładowo na budowę dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy UG i M w Tuliszkowie, w związku z przebudową drogi krajowej 72 Konin- Tuliszków- Uniejów', zaplanowano środki w kwocie 400 000,00 zł, a wydatkowano 379 236,91 zł.

Na przebudowę drogi w m. Kiszewy zaplanowano środki w kwocie 210 000,00 zł, a wydatkowano 209 647,28 zł.

Na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Budowla kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Grzymiszew zaplanowano środki w kwocie 74 300,00 zł, a wydatkowano 73 800,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie efektu ekologicznego i studium wykonalności.

Na koniec roku 2016 wystąpiła nadwyżka budżetowa. Mimo udzielenia wójtowi absolutorium jeden z radnych, Zdzisław Choinka wyraził wątpliwości związane ze strażnicą OSP w Tuliszkowie.

-Cieszy to, że dzieje się coś w naszej gminie, ale martwi mnie etap rozbudowy strażnicy OSP- mówił radny.

Spytał on dlaczego nie można doprowadzić do rozpoczęcie inwestycji i dlaczego innych rozpoczętych już nie doprowadzono do końca.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja