Władysławów: Absolutorium dla wójta - bez wójta

Były kwiaty i gratulacje. Nie było jedynie wójta Krzysztofa Zająca, który dzisiaj, tj.30 czerwca otrzymał od radnych gminy Władysławów absolutorium. W jego imieniu kwiaty odebrał zastępca Piotr Szewczyński, który jak powiedział ma nadzieję, że za rok radni zagłosują jednogłośnie.

Na koniec 2016 r. budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 31.512.643,33 zł, a po stronie wydatków kwotą 29.799.973,14 zł.
Pierwotny plan dochodów z kwoty 24.943.979,00 zł. został zwiększony o 6.615242,54 zł. natomiast wydatki z pierwotną kwotą 23.643.979 zł. zwiększone zostały o kwotę 7.353.328,50 zł. Planowana nadwyżka to 1 300.000 zł. Zmniejszona została ona do 561.914,04 zł po wprowadzeniu do budżetu środków wolnych z roku ubiegłego w wysokości 738.085,96 zł.


Struktura wykonania dochodów w budżecie gminy przedstawia się następująco:
Subwencje: 35,79 %-             11.278 tys.
Dochody własne: 33,33%       10.554 tys.
Dotacje: 30,71%                     9.676 tys.
Dochody z innych źródeł:      2,64%   4tys.

Dochody wykonane zostały na poziomie 99,85%, wydatki natomiast wyniosły 96,14%.
Osiągnięte wskaźniki z realizacji dochodów świadczą o prawidłowej realizacji budżetu w 2016 r.

Zobowiązania na koniec 2016r.z tytułu kredytów stanowiły kwotę 4.590.000 zł.

Nadwyżka planowana na koniec roku 2016 stanowiła 561.914,04 zł, wykonana została ona na poziomie 1.712.670,19 zł.

Środki wolne z roku ubiegłego to kwota 1.050.756,15 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 r. ukształtowały się na poziomie 2 426 623,49 zł. czyli 94,59% planu rocznego.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kosztowała włodarzy 273 858,78zł.
Na drogi publiczne powiatowe wydano 879 655,25zł, a na drogi publiczne gminne 879 655,25zł. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznaczono 4 920,00zł.
Administracja publiczna to koszt 129 718,83zł, natomiast bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 123 601,07zł. Na oświatę i wychowanie wypłacono z budżetu 136 388,99zł a na pomoc społeczną 3 939,00zł.

Ostatecznie 11 radnych głosowało za przyznaniem wójtowi Krzysztofowi Zającowi absolutorium. 3 osoby wstrzymały się od głosu.
   

 

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja