Tylko 3 miliony z PROW na drogi. Wsparcie jedynie dla Kawęczyna, Tuliszkowa i Władysławowa

Tylko trzy gminy z powiatu tureckiego otrzymają pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Najwięcej otrzyma gmina Kawęczyn, bo aż na trzy inwestycje drogowe, dwa zadania przypadły dla gminy Tuliszków i jedno dla gminy Władysławów. Reszta wnioskodawców, pomimo, że znajduje się na liście rankingowej niestety znalazła się poza kwotą finansowania. Dlaczego?

Kto wśród "szczęśliwców"?

14 lipca tego roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru wpłynęło 355 wniosków, a w tabeli rankingowej znalazło się 261 wniosków. Dotacje dostaną jednak te wnioski, które zmieszczą się w dostępnym limicie środków dla województwa wielkopolskiego, wynoszącym 30 mln euro.

Jak można łatwo policzyć lista „szczęśliwców” z dotacji w ramach PROW kończy się mniej więcej na miejscu 150 listy rankingowej, bo tutaj limit się kończy. Tak więc nie wystarczy być na liście rankingowej, ale aby uzyskać wnioskowana kwotę trzeba być na dobrym miejscu na liście.

Spośród wnioskujących z gmin naszego powiatu do „szczęśliwców” zaliczają się gmina Kawęczyn, Tuliszków i Władysławów. Niestety poza dotacją, na dalszych miejscach listy rankingowej znalazły się m.in. gmina Malanów i Powiat Turecki.

Do gmin powiatu tureckiego łacznie wpłynie pomoc finansowa z PROW w kwocie o wysokości 3.039.103,00

Termin podpisania umów z wnioskodawcami został zaplanowany na drugą połowę sierpnia 2016r. W ramach poddziałania nie przewiduje się tworzenia listy rezerwowej i zawierania umów z wnioskodawcami oczekującymi na zwolnienie się środków. Do wnioskodawców, których operacje nie mieszczą się w dostępnym limicie środków, skierowane zostaną pisma informujące o odmowie przyznania pomocy.

Pomoc z PROW może być przyznana na operacje uwzględnione w planie finansowym podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Należy zatem podjąć i dostarczyć  do Samorządu Województwa Wielkopolskiego (najpóźniej w dniu podpisania umowy) uchwały budżetowe lub wieloletnie programy inwestycyjne zabezpieczające 100% kosztów całkowitych operacji.

Inwestycje z powiatu tureckiego, które zakwalifikowały się na pomoc PROW:

25. Gmina i Miasto Tuliszków  Przebudowa drogi Grzymiszew- Imiełków. Całkowity koszt operacji to kwota w wysokości 1.484.744 zł brutto, a wnioskowana kwota pomocy to 944.743,00 zł brutto,

50. Gmina Kawęczyn - Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn. Przebudowa drogi Kawęczyn - Ciemień. Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzbotki. Całkowity koszt zadania -707.661,51zł brutto, wnioskowana kwota pomocy 449.059,00 zł,

59. Gmina Kawęczyn Przebudowa drogi w miejscowości Tokary Pierwsze. Całkowity koszt zadania to kwota w wysokości 166.151,55 zł brutto, z czego kwota z PROW to 105.722,00 zł, 

90. Gmina i Miasto Tuliszków  Przebudowa drogi Ogorzelczyn – Budki. Koszt całkowity operacji  to  kwota równa 1.937. 448,06 zł brutto, a wnioskowana kwota pomocy to 1.216.114,00 zł, 

94. Gmina Kawęczyn- Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn – Całkowity koszt operacji to kwota w wysokości 57.159,13 zł brutto, a kwota dofinansowania to wartość w wysokości 36.370,00 zł, 

137. Gmina Władysławów - Przebudowa ulic na działkach w Kunach – Całkowity koszt zadania 451. 193,41 złbrutto, a wnioskowana kwota pomocy to 287.094,00 zł.

 

Poza dotacją znalazły się:

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja