Tuliszków:Zakaz propagowania komunizmu i totalitaryzmu,czyli nazwy ulic w mieście do zmiany

Trzy ulice położone na terenie miasta Tuliszków zmienią niebawem swoje nazwy. Decyzja ta związana jest głównie z zakazem propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Temat wydawać by się mogło nie powinien budzić kontrowersji. Mimo to radni nie do końca zgadzali się z wniesionymi wnioskami.

O zmianie włodarze poinformowali podczas sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie, która odbyła się 25 sierpnia.


Burmistrz Grzegorz Ciesielski zwrócił się z prośbą do Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie o wydanie opinii, co do zasadności przeprowadzenia procedury zmiany nazw ulic 1 Maja, Mariana Buczka, Janka Krasickiego, Walki Młodych i Marcina Kasprzaka.


Według opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwy ulic Mariana Buczka, Janka Krasickiego i Walki Młodych powinny być zmienione.


Powyższa zmiana spowodowana jest zakazem propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej takich, jak choćby dróg, ulic, mostów i placów upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty związane z danymi ustrojami.


Podczas spotkania radna Elżbieta Krzempek odczytała dwa wnioski w tej sprawie. Pierwszy z nich dotyczył połączenia dwóch ulic, Janka Krasickiego i Walki Młodych i utworzenie jednej o nazwie Jana Pawła II. Drugi wniosek dotyczył podjęcia dwóch uchwał zamiast jednej. Pierwsza uchwała mówiła o zmianie ul. Mariana Buczka na ul. Haliny Oleksiak i druga o połączeniu i zmianie nazwy dwóch połączonych ulic, które nosić będą nazwę Jana Pawła II.


- Panie przewodniczący, proszę trzymać się procedury. Wniosek najdalej idący powinien być głosowany jako pierwszy, a wniosek taki to wniosek rozdzielający wszystkie trzy obiekty na poszczególne ulice. Trzymajmy się procedur- zabrał głos radny Andrzej Janczewski.


Według radnej Krzempek to właśnie jej wniosek złożony był jako pierwszy. Pod głosowanie poddano propozycję Janczewskiego. Została ona jednak odrzucona.


- Wniosek o połączeniu ulic jest bezprzedmiotowy. Nie ma w uchwale zapisu mówiącego o tym, że łączymy ulice. Wiąże się to ze zmianą numerów poszczególnych ulic, a w uchwale nie ma żadnej wzmianki o zmianach administracyjnych. Dotyczy to tylko zmiany nazwy- mówił Janczewski.


Wniosek radnej Krzempek poddany został pod głosowanie. Ostatecznie propozycja została przez radnych zaakceptowana większością głosów.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja