Czy burmistrz Antosik nie zrealizował obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych mieszkańców Turku?

Zarząd TS wyraża duże zaniepokojenie pilnym komunikatem z 23.08.2017 r., burmistrza Antosika, który wskazuje na poważną awarię systemu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Turku, powodującym utrudnienia w obsłudze mieszkańców w tym realizacją należnych świadczeń.  W komunikacji zawarta jest informacja, że utrudnienia w obsłudze mieszkańców powstały z przyczyn niezależnych jak rozumiemy od kierownictwa Urzędu.

Z medialnych informacji wynika, że mógł to być atak hakreski, który zablokował pracę systemu informatyczny Urzędu na 6 dni (od 18.08 do 25.08.2017 r.), a hakerzy ponoć zażądali okupu w kwocie 13 tys. zł za przywrócenie pracy systemu w Urzędzie.  
 

Według opinii fachowca od ochrony danych osobowych, przywołanego w tych publikacjach, wynika, że przyczyn takiego stanu rzeczy, raczej należy szukać w Urzędzie Miejskim w Turku.
 

W kolejnym komunikacie z 25.08.2017 r., burmistrz Antosik m.in. informuje, że to nieprawdziwe informacje, a utrudnienia powstały z przyczyn niezależnych od Urzędu.
 

W ocenie Zarządu TS, administratorem danych osobowych Urzędu Miejskiego w Turku jest burmistrz Antosik jako osoba reprezentująca Gminę Miejską Turek, co nakłada na niego określone obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone w obowiązujących przepisach prawa: ustawa o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz akty wykonawcze.
 

Do obowiązków administratora danych osobowych należy m.in.:
- opracowanie i wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych),
- zarządzanie opracowanym i wdrożonym systemem ochrony danych osobowych na który składają się elementy o charakterze technicznym jak i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
- rejestracja zbiorów danych osobowych w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO,
- zapoznanie osób przetwarzających dane osobowe z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami przyjętymi w danej jednostce.


Przepisy prawa nakładają też obowiązki na administratora danych osobowych w zakresie zabezpieczenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w szczególności przed działaniem złośliwego oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego, a także przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.
 

Gmina Miejska Turek dysponuje rozbudowaną strukturą administracji z dość dużą liczebnością jednostek podległych oraz ilością przetwarzanych danych osobowych, które wymagają nieustannego podejmowania działań, aby spełnić w tym zakresie obowiązki wynikające z przepisów obowiązującego prawa.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2021 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja