PGKiM zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie ,,Zbiórka Surowców Wtórnych”

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie zbiórki surowców wtórnych. Czas trwania akcji, która skierowana jest dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków z terenu Turku od 16 października do 16 listopada tego roku. 

Edukacja, ma się odbywać poprzez:

 - utrwalenie nawyku systematycznej zbiórki odpadów i segregacji;
 - poszerzenie wiedzy o prawidłowym kwalifikowaniu odpadów do poszczególnych grup surowców wtórnych;
 - powiększenie wiedzy o możliwościach wykorzystania odpadów i sposobach przygotowania odpadów  do recyklingu;
 - upowszechnienie przekonania wśród młodzieży i dzieci, że selektywne zbieranie odpadów jest nie tylko ,,ekologiczne”, ale także ekonomiczne gdyż można je sprzedawać

 Adresaci konkursu:
          Uczniowie ze szkół podstawowych oraz przedszkoli w Turku
 Forma pracy:

W ramach konkursu uczniowie będą przynosić do szkoły posegregowane odpady pochodzenia komunalnego.

- makulatura (karton)
- makulatura ,,mix” (gazety, książki)
  *makulaturę należy oddawać w postaci paczki związanej sznurkiem lub w
   kartonie     
- butelki plastikowe ,, pet”
- butelki plastikowe ,,inne”tzw. chemia twarda (opakowania po szamponach,
  płynach)
  * butelki powinny być zgniecione najlepiej we workach foliowych
- stłuczka szklana ,,biała” (butelki, słoiki)
  * butelki i słoiki bez nakrętek
- stłuczka szklana ,,kolorowa” (butelki, słoiki)
  * butelki i słoiki bez nakrętek
- aluminium (puszki)
   * puszki powinny być zgniecione
- złom stalowy ,,drobny”

 Terminy i zasady konkursu.

Czas trwania akcji: 16.10.2017- 16.11.2017

Dzieci i młodzież przynoszą surowce wtórne do szkół gdzie są  składowane w wyznaczonym miejscu. Następnie dostarczają je do punktu skupu surowców wtórnych zlokalizowanego w Turku przy ulicy Polnej 4 (siedziba PGKiM sp.z.o.o) gdzie nastąpi ich ważenie oraz wypłata należności według obowiązującego cennika.

 Kryteria oceniania

Szkoły będą klasyfikowane ze względu na średnią  ilość surowców wtórnych przypadającą na jednego ucznia (sposób obliczania: ilość zebranych surowców podzielona przez całkowitą liczbę uczniów uczących się w danej placówce)

 Nagrody

Placówka która zajmie niżej wymienione miejsce otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości

I miejsce- 600 zł
II miejsce- 300 zł
III miejsce- 200 zł

Wypłata nastąpi na wskazane przez placówkę konto bankowe.

Ogłoszenie wyników.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie firmy w dniu 20.11.2017r

                                                                             Zarząd
                                                                       PGKiM sp.z o.o
                                                                             w Turku

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja