Gm. Turek: Planują rekordowy budżet na rok 2018

- Z ogromną satysfakcją przedstawiam Państwu budżet na przyszły rok. Chcąc jednym słowem określić ten budżet to można powiedzieć, że będzie to budżet rekordowy. Po raz pierwszy w historii gminy przekraczamy zarówno dochody, jak i wydatki kwotą 40 mln zł. – tak rozpoczął dyskusję o przyszłorocznym budżecie wójt gminy Turek, Karol Mikołajczyk. 

Dochody w gminie Turek na rok 2018 planowane są w kwocie prawie 43 mln zł., a wydatki na poziomie ponad 44 ml. zł.


Blisko 13 mln zł pochłoną zmiany związane z oświatą. 8 mln zł będą to wydatki w ramach programu 500+, a wydatki majątkowe, inwestycyjne na 2018 rok na ten moment planowane są na kwotę 12,5 mln zł.


Jeśli chodzi o rolnictwo, łowiectwo, gdzie widnieje podrozdział infrastruktura wodociągowa i sanitarna w tym zakresie planowane są przedsięwzięcia na kwotę 6,5 mln zł. Już niebawem rozpocznie się budowa dalszego ciągu kanalizacji w Cisewie, Obrzębinie i Słodkowem Kolonią. Włodarze chcą budowę kanalizacji w przyszłym roku zakończyć.


-To jest dobra informacja dla wszystkich, bo to będzie ostatni rok kadencji i od początku naszej kadencji naszym głównym zadaniem jest budowa kanalizacji. Przez to mamy też ograniczone możliwości realizacji innych zadań, no bo to zadanie zrealizować musimy. I realizując w tym roku te przedsięwzięcia powinniśmy zamknąć ten temat – informował wójt.


Włodarze planują budowę kolejnych 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę ponad 1 mln 200 tys. zł., jak również modernizację stacji uzdatniania w miejscowości Grabieniec na kwotę około 120 tys. zł.


-Jest całkiem realne, że do tego 6,5 mln zł dodamy jeszcze 3,5 mln zł na modernizację trzech stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaczki Średnie, Słodków i Cisew- tłumaczył wójt.


Jeśli powyższe założenia zostaną zrealizowane to kadencja w Turkowskim obwarzanku  zakończy się z rozwiązanymi problemami gospodarki wodno- ściekowej.


Na dzień dzisiejszy w projekcie jest przede wszystkim budowa drogi Obrzębin- Słodków Kolonia. Zaplanowane są również środki na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg na osiedlach.


Środki zabezpieczono między innymi na rozbudowę cmentarza w miejscowości Słodków Kolonia. To zadanie realizowane będzie wspólnie z miastem. Udział gminy to 140 tys. zł.


Jeśli chodzi o szkoły, tylko jedna z nich została do wyremontowania i przebudowy. Mowa tu o Szkole Podstawowej w Kaczkach Średnich.


Gmina zabezpieczyła na rok 2018 środki w ramach zadania budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Szansa, aby projekt dostał dofinansowanie jest nikła, jednak próby zostały podjęte.


Wójt poinformował także, że dokończone zostaną remonty i rozbudowy świetlic wiejskich. Na remonty pomieszczeń w Szadowie, Korytkowie, Chlebowie i Pęcherzewie w gminie przeznaczyć chcą 240 tys. zł. Inwestycje te mają być wsparte funduszami sołeckimi. 


-Razem wydatki majątkowe planowane są na kwotę ponad 12mln 622tys 299zł. Jest to kwota, która powinna robić wrażenie, a gdyby się okazało, że byśmy otrzymali środki w ramach dotacji na te kanalizacje i wodociągi, na drogę Obrzębin- Słodków Kolonia, tudzież panele fotowoltaiczne to mielibyśmy kwotę astronomiczną- mówił z dumą wójt Mikołajczyk.


Projekt budżetu na rok 2018 radni przyjęli jednogłośnie.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja