Przykona: Budżet gminy w 2018 roku na bogato

Włodarze z gminy Przykona zaplanowali na rok 2018 wiele inwestycji. Prawie w każdym miejscu w gminie podjęte będą działania, które poprawią życie mieszkańcom. Drogi, chodniki, wodociągi czy samochód dla OSP to tylko niektóre z inwestycji planowanych na przyszły rok.

Dochody budżetu na 2018 rok ustalono w łącznej kwocie 29.290.929,58zł. z czego dochody bieżące w kwocie 28.590.929,58zł., a dochody majątkowe 700.000,00zł.

Radni uchwalili wydatki budżetu na rok 2018 o wartości 35.360.665,58zł. Wydatki bieżące stanowić będą 26.714.600,25zł., a majątkowe 8.646.065,33zł.

Deficyt budżetu w kwocie 6.069.736,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800 000,00 zł.

Na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi w kolejnym roku włodarze przeznaczą kwotę 476 000,00 zł. Z tego najwięcej pieniędzy pochłonie budowa wodociągu w Przykonie oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Przykonie i Laskach.

Już niebawem rozpocznie się przebudowa skrzyżowania DK 72 z drogą gminną w miejscowości Olszówka, skrzyżowania DK 72 z drogą powiatową Szadów Pański- Żuki i drogą gminną Laski- Kaczki Plastrowe w miejscowości Laski. Radni pochylili się również na przebudowie skrzyżowania z drogami powiatowymi Smulsko- Wygoda i Sarbice- Smulsko w miejscowości Smulsko.

Na drogi publiczne powiatowe przeznaczy się 490 000,00 zł, z czego najwięcej funduszy pochłonie przebudowa drogi powiatowej Smulsko- Dąbrowica- Wygoda na odcinku Smulsko Boleszczyn (200 000,00 zł) oraz przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Sarbice (200 000,00 zł).

Planuje się wybudować drogę w miejscowości Paulinów, ulicę Modrą, Nową oraz Spacerową w Przykonie oraz Komunalną w Psarach, zmodernizować most na rzece Teleszyna, przebudować drogi w Bądkowie, Olszówce, Smulsku, Żeroniczkach i Ewinowie. Powstanie również parking przy kompleksie sportowo- rekreacyjnym w Rogowie. Drogi wewnętrzne pochłoną łącznie 4 305 000, 00 zł.

10 000,00 zł. przeznaczone zostanie na zagospodarowanie terenów pogórniczych węgla brunatnego w sołectwie Dąbowa. Powstanie Przystań Żeglarska i Pomost Cumowniczy.

Strażacy z Przykony doczekają się średniego samochodu strażackiego o wartości 450 000,00zł.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska włodarze przeznaczą 1 269 001, 88zł., natomiast na oświetlenie ulic, placów i dróg 147 700, 56 zł.

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Bądkowie Drugim kosztować będzie 227 000,00zł a w Olszówce 200 000,00zł. Utwardzony zostanie plac przy Świetlicy Wiejskiej w Radyczynach na łączną kwotę 150 000,00 zł.

Oprócz tego planuje się wiele drobnych inwestycji, z czego z całą pewnością zadowoleni będą mieszkańcy gminy Przykona.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja