Opłatek Radnych

Przed Sesją 29 grudnia 2018 roku odbył się opłatek radnych Rady Miejskiej w Turku. Pozwoliłem sobie ze względu na 500 lecie Reformacji, zaprosić do wygłoszenia nauki ewangelicznej ks. Waldemara Wunsza z parafii ewangelickiej. Bardzo dziękuję pastorowi Wunszowi za pozytywną odpowiedź na moje zaproszenie. 

Dziękuję też posłowi Ryszardowi Bartosikowi oraz Radnym i Urzędnikom, którzy uczestniczyli w tej dawnej tradycji. Tradycji, która karze dzielić się chlebem. Tradycji, dzięki której wiele nieprzejednanych postaw ludzkich przełamało się do szczerości wypowiadanej z miłością. Mówił o tym także ksiądz Waldemar Wunsz, który zauważył, że „sposób obchodzenia Świąt przekracza ramy kręgów kulturowych, narodowości czy tożsamości wyznaniowej. Bo to zarazem świadectwo, że potrafimy czerpać to, co dobre z różnych tradycji doceniając ich dorobek.” Nasz kaznodzieja pytał nas także: „Czy pomyśleliście o tym, że zawsze tam, gdzie spotykamy drugiego człowieka – powinien mieć dla mnie twarz Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem – to ma swoje konsekwencje w moim zachowaniu i dostrzec w mojej twarzy oblicze Boga, bo Bóg stał się człowiekiem i moja twarz jest  świadectwem Bożej obecności w świecie.”


Ja również parafrazując pastora Wunsza chcę życzyć Państwu na Nowy Rok 2018: Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Lecz jeśli je składamy, mówmy to odpowiedzialnie. Miejmy też odwagę realizować te życzenia. Dbając o zdrowie i w chorobie o drugiego, swoim postępowaniem wpływać na szczęście innych, starając się o pomyślność – działać na rzecz dobrej myśli o drugim człowieku. Życzę tego wszystkim, a w sposób szczególny Księżom, Posłowi, Staroście, Burmistrzowi i Radnym, oraz wszystkim odpowiedzialnym za nasze zakłady pracy i instytucje byśmy mogli dla naszej społeczności być dobrym przykładem do naśladowania.


Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi.


Dariusz Jasak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Turku
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja