Brudzew: Druhny i druhowie z OSP w Koźminie obchodzili okrągły jubileusz

Druhowie z OSP w Koźminie (gm.Brudzew) mają powody do dumy. W tym roku obchodzą oni 50-lecie ponownego zawiązania jednostki. Właśnie dzisiaj, tj. 20 stycznia świętowano jubileusz, co poprzedzone było zebraniem sprawozdawczym. Podczas spotkania wyróżniono również najbardziej zasłużonych dla jednostki strażaków.

Rok podsumowany, zarząd z absolutorium
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele straży pożarnej z terenu całego powiatu tureckiego oraz włodarze z gminy Brudzew. Przewodniczącym, który sprawnie poprowadził pierwszą część wydarzenia został Tomasz Kiciński. Po przywitaniu przybyłych gości prezes jednostki Romuald Rumiejowski przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Koźmin za rok 2017.

- Znów nadszedł czas podsumowania kolejnego roku działalności naszej jednostki. Rozpocznijmy sprawozdanie tradycyjnie od statystyk. W dniu dzisiejszego walnego zebrania straż nasza liczy 41 członków w tym 5 pań oraz 3 popierających- rozpoczął przemowę prezes.

Wymienił on wyposażenie, które na chwilę obecną posiada jednostka. Opowiedział również o podejmowanych przez druhów działaniach. Oprócz zadań statutowych OSP podejmuje wiele inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Strażacy z Koźmina chętnie biorą udział w uroczystościach oraz spotkaniach, uczestniczą w konkursach, zawodach sportowo- pożarniczych, szkoleniach oraz działaniach prewencyjnych. Dzięki prężnie podejmowanym inicjatywom nie brakuje nagród oraz dyplomów. Można tu wymienić choćby nagrodę za prowadzenie kroniki strażackiej przyznaną podczas Ogólnopolskiego Konkursu przeprowadzonego w Borku Wielkopolskim. Należy nadmienić, że jej autorem jest druhna Krzysztofa Rumiejowska.

W roku ubiegłym dochody jednostki oszacowano na łączną kwotę 38.530,71 zł. Pieniądze pochodzą między innymi ze składek członkowskich, sprzedaży samochodu, wynajmu sali, darowizn czy dotacji. Wydatki stanowią 34.211,30zł. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu i umundurowania, imprezy i uroczystości, inwestycja i remonty, szkolenia czy wydatki administracyjne.

W roku bieżącym planowane są między innymi prace społeczne, zakup sprzętu i umundurowania, remont remizy w tym renowacja dachu oraz ogrodzenia, organizacja imprez okolicznościowych, ale przede wszystkim działalność na rzecz bezpieczeństwa i pomoc podczas zdarzeń mających miejsce na terenie gminy Brudzew.

Druhowie udzielili absolutorium zarządowi za rok 2017.

Trochę historii i podziękowania z okazji jubileuszu
Drugą częścią spotkania były obchody 50-lecia ponownego zawiązania jednostki w Koźminie. Druhna Krzysztofa Rumiejowska przedstawiła prezentację dotyczącą OSP od momentu jej postania do chwili obecnej. Jak usłyszeliśmy głównym celem działania jest niesienie bezinteresownej pomocy ludziom i służenie Ojczyźnie.

Historia jednostki rozpoczyna się w roku 1923. Wówczas mieszkańcy wsi Koźmin i Dąbrowa postanowili założyć jednostkę ochotniczej straży pożarnej. Na siedzibę wybrali plac na granicy swoich miejscowości. Pierwszymi członkami byli Józeg Wojtyra, Bolesław Gampe, Edward Piasecki, Jan Opas oraz Andrzej Miller. Zebranie organizacyjne wsi Koźmin w sprawie założenia jednostki OSP odbyło się 5 lipca 1967 roku w domu Jana Pietrzaka. 6 lipca tego roku zawiązała się jednostka OSP w Koźminie. 20 maja 1973 roku w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców do użytku oddana została remiza, a w 1977 roku dokonano uroczystego przekazania do użytku pierwszego samochodu marki Żuk. Jednostka działa prężnie i z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Wszystko to dzięki druhnom i druhom, którzy włożyli wiele pracy i serca w swoją pasję.

Ale!Radio: 

No Adobe Flash Player installed. Get it now.

50-lecie ponownego zawiązania jednostki OSP Koźmin
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja