Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Turku

W Komendzie Powiatowej Policji w Turku odbyła się odprawa służbowa kierownictwa turkowskiej komendy z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Rafałem Pawłowskim. W odprawie uczestniczyli przedstawiciele samorządów powiatu tureckiego i Prokuratury Rejonowej w Turku. Na odprawie podsumowano wyniki pracy osiągnięte przez turkowskich policjantów w 2017 roku.

W dniu 30 stycznia br. w sali konferencyjnej turkowskiej komendy odbyła się odprawa roczna. Podsumowano na niej wyniki osiągnięte przez policjantów w 2017 roku oraz dokonano oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu tureckiego.

W odprawie wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Rafał Pawłowski oraz kierownictwo  Komendy Powiatowej Policji w Turku w osobach Komendanta Powiatowego mł. insp. Michała Grzelaka  i I Zastępcy mł.insp. Romana Ciesielczyka.

W odprawie służbowej  udział wzięli zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Tureckiego Dariusz Kałużny, Zastępca Burmistrza Miasta Turku – Joanna Misiak- Kędziora, Burmistrz Dobrej – Andrzej Piątkowski, Burmistrz Tuliszkowa – Grzegorz Ciesielski, Wójt Gminy Turek – Karol Mikołajczyk, Wójt Gminy Władysławów – Krzysztof Zając, Wójt Gminy Kawęczyn – Jan Nowak, Zastępca Wójta Gminy Przykona – Roman Marciniak, Zastępca Wójta Gminy Malanów – Piotr Cyls, Prokurator Rejonowy - Marcin Rosiak i Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej - kpt. Piotr Pietrucha.

Odprawę rozpoczęło wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Turku mł. insp. Michał Grzelak, który przywitał zaproszonych gości i przy wykorzystaniu pokazu multimedialnego przedstawił wyniki osiągnięte przez jednostkę oraz dokonał oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu w ubiegłym roku. Komendant określił zamierzenia i cele do realizacji, jakie stoją przed komendą w 2018 roku.

W dalszej części wystąpienia Komendant odniósł się do współpracy z samorządami i prokuraturą. Słowa podziękowania skierował na ręce przedstawicieli samorządów za przekazywaną pomoc i wsparcie turkowskiej policji w realizacji przedsięwzięć.

Po wysłuchaniu wystąpień przedstawicieli samorządów i prokuratury oceny pracy policjantów Turkowskie komendy dokonał także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Rafał Pawłowski.

Pozytywnie ocenił pracę jednostki i przedstawił priorytety do realizacji w 2018 roku na terenie garnizony wielkopolskiego.
 

źródło: KPP Turek

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja