Brudzew: W Janiszewie strażacy odnowili ślubowanie

Złożenie meldunku, odegranie hymnu narodowego, odnowienie roty ślubowania, przedstawienie sprawozdań i planów działania oraz wręczenie wyróżnień. Tak przebiegało Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP w Janiszewie.

W sobotni wieczór 3 lutego miejscowa remiza zapełniła się druhnami i druhami oraz młodzieżą z macierzystej jednostki. Na Walne Zebranie przybyli też liczni goście, a wśród nich między innymi dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Turku- mł. bryg. Arkadiusz Janaszkiewicz, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Brudzewie – prezes dh Romuald Rumiejowski i komendant gminny OSP dh Henryk Świętochowski, wójt Gminy Brudzew- Cezary Krasowski, sekretarz gminy- Tomasz Józefowicz, radni Rady Gminy Brudzew – dh Kazimierz Wdowiński, przewodniczący Rady- dh Tomasz Kiciński, przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej OSP- dh Rafał Dziamara, wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP- dh Zbigniew Synenko, z-ca komendanta gminnego OSP- dh Piotr Maciaszek, członek zarządu miejscowej jednostki- dh Zdzisław Kaźmierczak, Mirosław Andrzejewski, radna Rady Powiatu Tureckiego- dh Barbara Zielińska, ksiądz proboszcz parafii- Janiszew Zbigniew Jałoszyński oraz właściciel firmy WER-KAM- dh Jarosław Kaźmierczak.

Zebranie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru jednostki przy wtórze trębaczy z Orkiestry Dętej OSP w Brudzewie (dh Andrzej Różewski, dh Krzysztof Rosicki, dh Roman Gronowalski). Następnie sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego OSP- dh Władysław Karski złożył meldunek o gotowości bojowej jednostki w Janiszewie dowódcy JRG KP PSP w Turku młodszemu brygadierowi Arkadiuszowi Janaszkiewiczowi.  Po złożonym meldunku został odegrany hymn narodowy.

Druhny i druhowie z Janiszewa dla uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę odnowili rotę ślubowania na sztandar. Nastrój tej podniosłej chwili udzielił się wszystkim zebranym.
Część sprawozdawczą Walnego Zebrania prowadził zwyczajowo dh Władysław Karski, a sprawozdania złożyli prezes- dh Marek Włodarczyk, skarbnik- dh Czesława Modrzejewska oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej- dh Robert Kaźmierczak.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie Zarządu Jednostki otrzymali jednogłośnie absolutoriom za rok sprawozdawczy.

Plan działania oraz plan finansowy jednostki przedstawiony w formie uchwały i odczytany przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków- dh Konrada Zawadzkiego. Członkowie janiszewskiej straży również przyjęli go jednogłośnie.

Miłym akcentem Walnego Zebrania były wystąpienia zaproszonych gości, którzy nie szczędzili słów podziękowań oraz gratulacji za osiągane sukcesy sportowe druhów z tej jednostki, ale także za prężne działanie na różnych polach życia społecznego.

Członkowie mistrzowskiej drużyny, która obroniła tytuł najlepszej jednostki w powiecie tureckim została uhonorowana okolicznościowymi dyplomami, a komendant gminny OSP wręczył dodatkowo okazały puchar za rekord gminy w ćwiczeniu bojowym. Młodzi adepci pożarnictwa za swoje sukcesy również zostali nagrodzeni dyplomami.

Całość Walnego Zebrania zakończyła wspólna kolacja przygotowana przez druhny i jednocześnie członkinie KGW w Janiszewie.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja