Regulamin Budżetu Obywatelski na 2019 usprawniony

Podczas wczorajszej, tj. 9 lutego sesji Rady Miasta Turku poruszony został kontrowersyjny temat budżetu obywatelskiego. Ostatecznie radni stwierdzili, że inicjatywa zacna, jednak nanieść należy poprawki w regulaminie, które usprawnią działanie nie doprowadzając do zamieszania, tak jak miało to miejsce w roku ubiegłym.

Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Turek na rok 2019. W roku ubiegłym doszło do konfliktu dotyczącego niniejszego tematu. Wówczas mówiono, iż głosowanie nie było uczciwe i doszło do naruszenia prawa. Wiele osób oddało głosy z jednego adresu IP komputera, co według radnych opozycji było naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. „Bohaterką” głosowania nad budżetem obywatelskim została radna Ziemi Turkowskiej Mariola Pacześna z której komputera wiele osób oddało głosy na dany projekt. Radna w mediach oznajmiła, że nie ma sobie nic do zarzucenia i nie doszło do fałszerstwa. Niemniej pierwszy turkowski budżet obywatelski zamiast połączyć- podzielił mieszkańców, a tym samym ustalony regulamin pokazał, że jest w nim dużo uchybień. Aby pomysł odnosił zamierzony cel konieczne było wprowadzenie zmian, stąd radni pochylili się nad tematem wprowadzając poprawki.

Mieszkańcy nadal będą mogli głosować na zgłoszone projekty. Będzie również można oddać głos nie tylko osobiście, ale również drogą elektroniczną. Osoby, które z niezależnych od nich przyczyn nie będą miały sposobności zagłosować, a wyrażą takie chęci mogą upoważnić innych do oddania głosu również drogą elektroniczną.

Przypominamy, że propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec miasta, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat. Koszt realizacji jednego zadania nie może być wyższy niż 30% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego oraz być niższy niż jeden tysiąc złotych. Przy czym koszt całości czy części zadania, w wyniku realizacji których nie powstają składniki majątkowe nie może być wyższy niż 50.000,- złotych.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2021 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja