Uzyskaj pomoc w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Dzisiaj rozpoczynamy kolejny już „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Ideą przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

 

 „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w tym roku obchodzimy w dniach 19-25 lutego. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnych porad udzielonych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli różnych instytucji, w trakcie dyżurów w wyznaczonych placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

W tegoroczną realizację przedsięwzięcia włączyły się sądy, prokuratury, Policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Idea obchodów "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od samego początku przedsięwzięcie miało na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. Nr 59 poz. 517).

Harmonogram dyżurów w Komendzie Powiatowej Policji w Turku: 

19 lutego- godz. 10.00- 12.00 ( asp.sztab. Piotr Krajewski) oraz 16.00-19.00 (nadkom. Roman Frątczak) 
20 lutego- godz. 10.00- 12.00 (asp.sztab. Piotr Krajewski ) oraz 16.00-19.00 (st.asp. Robert Wągiel)
21 lutego- godz. 10.00-12.00 (asp.sztab. Piotr Krajewski) oraz 16.00-19.00 ( asp.sztab. Maciej Sylwestrzak)
22 lutego- godz. 10.00- 12.00 (asp.sztab. Piotr Krajewski) oraz 16.00-19.00 (asp. sztab. Mateusz Latuszewski)
23 lutego- godz. 10.00-12.00 (asp.sztab. Piotr Krajewski)
24 lutego- godz. 10.00-12.00 (mł.insp. Michał Grzelak)
25 lutego- godz. 10.00-12.00 (nadkom. Andrzej Grobelski)

W zakresie tutejszej Prokuratury dyżury pełnione będą:
1. w Prokuraturze Okręgowej w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
2. w Prokuraturze Rejonowej w Koninie ul. Zakładowa 7
3. w Prokuraturze Rejonowej w Kole ul. Sienkiewicza 21/23
4. w Prokuraturze Rejonowej w Turku ul. Legionów Polskich 10 (godz.7.30-15.30)
5. w Prokuraturze Rejonowej w Słupcy ul. Poznańska 14


W dniach 19 lutego do 25 lutego 2018 r. od godz. 8.00 do 15.00.

 

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja