Brudzew: Nowy prezes z absolutorium, czyli największe walne zebranie OSP w gminie

Powoli dobiega końca okres kampanii sprawozdawczej w ochotniczych strażach pożarnych powiatu tureckiego. W sobotę, 17 marca, działalność w roku 2017 na walnym zebraniu podsumowali druhowie z OSP Brudzew. 

Oprócz licznie zgromadzonych druhów-strażaków w wydarzeniu wziął udział Cezary Krasowski, wójt gminy Brudzew, wraz ze swoim zastępcą Pawłem Jacaszkiem oraz sekretarzem gminy Tomaszem Józefowiczem. Nie mogło zabraknąć także dh. Romualda Rumiejowskiego, prezesa ZOG ZOSP RP w Brudzewie wraz dh. Henrykiem Świętochowskim i dh. Piotrem Maciaszkiem. W imieniu Komendanta Powiatowego PSP  Turku w zebraniu uczestniczył st.kpt. Marcin Dzieran. Obecny był także tutejszy dzielnicowy asp. Maciej Łuczkowski. Zebranie o godz. 16.30 otworzył dh Daniel Kusz, na przewodniczącego obrad wybrano dh. Rafała Trząsowskiego, natomiast protokolantem została dh. Elżbieta Karwacka.

Obrady rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru jednostki i odśpiewaniem hymnu państwowego. W szeregi OSP Brudzew włączonych zostało trzech nowych członków. Ślubowanie na sztandar złożyli dh Zbigniew Głodny, dh Patryk Żwański oraz dh Marcin Skuza. Następnie przyszedł czas wręczenia odznaczeń druhom. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Stanisław Śliwka. Odznaki za wysługę lat otrzymali dh Mateusz Kaszyński, dh Rafał Derucki, dh Elżbieta Karwacka, dh Maciej Rosiak, dh Mariusz Wysocki, dh Michał Rosiak, dh Zbigniew Synenko, dh Roman Gronowalski oraz dh Karol Kubanek. Po dekoracji  Prezes, Naczelni oraz Skarbnik przedstawili swoje sprawozdania.

OSP Brudzew liczy obecnie 80 członków zwyczajnych, 3 członków honorowych i 1 wspierającego, a od 1997 roku działa w strukturach KSRG. W 2017 roku jednostka uczestniczyła w 32 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Strażacy brali udział w wielu szkoleniach m.in. z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, kierowania ruchem drogowym czy współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. W sierpniu w ramach samodoskonalenia się druhów zorganizowano ćwiczenia z ratownictwa drogowego.

Miniony rok był dla jednostki rokiem wielu sukcesów. Kronika OSP Brudzew, autorstwa dh. Mateusza Kaszyńskiego, zakwalifikowała się na finał krajowy Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP, gdzie decyzją jury została wyróżniona. Jest to niewątpliwy sukces druha kronikarza, tym bardziej, że kronika z Brudzewa w konkursie brała udział po raz pierwszy i od razu dotarła aż do etapu ogólnopolskiego, gdzie została wysoko oceniona. Cieszy również fakt, że członek OSP Brudzew, dh Michał Pasik, rozpoczął naukę w elitarnej Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Dodatkowo prezes Kusz został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu Powiatu. Podczas zawodów sportowo- pożarniczych drużyna MDP Brudzew, której opiekunem był dh Zbigniew Synenko dała popis strażackich umiejętności i w efekcie zajęła III miejsce na podium.

Strażacy OSP Brudzew wraz ze sztandarem uczestniczyli w obchodach rocznic świąt państwowych i samorządowych. Wszędzie tam pełnili również służbę porządkową czuwając nad bezpieczeństwem uroczystości. W 2017 roku zapewnili także asystę podczas wszystkich świąt religijnych odbywających się w brudzewskiej parafii. Z własnej inicjatywy, we współpracy z lokalnymi organizacjami, OSP Brudzew udało się zorganizować festyn pn. „Noc świętojańska”, który odbył się 24 czerwca na boisku Kasztelanii. Jego kulminacyjnym momentem było puszczenie wianków na rz. Kiełbasce. Kontynuowano również tradycję organizacji loterii fantowej. W minionym roku loteria została połączona ze strażackim Festynem Rodzinnym „Pożegnanie lata”. OSP Brudzew to straż, która działa na co dzień, a nie tylko od święta. Brudzewscy druhowie przez cały rok wykazywali się na różnych polach aktywności.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja